neděle 4. listopadu 2012

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXXVII (2012)

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXXVII (2012)
3. listopadu 2012

A TEĎ?
Novinka z minulého týdne o vyloučení jednoho ze čtyř  biskupů Bratrstva sv. Pia X. přinesla velký počet emailů vyjadřujících podporu a povzbuzení. Mnohokrát děkuji každému z vás. Takovéto závažné rozdělení mezi biskupy Bratrstva je velkou hanbou, ale Bůh má své důvody, proč jej nechal dopustit a je zřejmé, že mnozí z vás chápou, že Víra má přednost před jednotou. Nikoliv rozdělení, ale ztráta Víry je hlavním zlem (I Kor XI, 19; I Jn II, 19). Co se týče toho, jak se obří válka mezi přáteli a nepřáteli této Víry vyvine, já sám v tuto chvíli vidím pouze nejasné obrysy. Uchýlím se ke třem oblíbeným citátům arcibiskupa Lefebvra, o nichž si myslím, že jsou dnes stále platné.
Za prvé: „Musíme následovat Prozřetelnost a nikoliv se ji snažit vést.“ Je-li pravdou, že „láska ve vše doufá“ (I Kor XIII, 7), pak může být Bratrstvu dáno ještě trochu času napravit se předtím, než bude odepsáno jako další tradiční skupina, která přešla k nepříteli. Proto jsem minulý týden řekl, že se kněží FSSPX mohou na chvíli držet stranou a pozorovat, jak se věci vyvinou, zatímco laici mohou dále navštěvovat mše Bratrstva, ale obojí se musí mít na pozoru (Mt. XXVI, 41) před rozpory ve věrouce, před polevením v morálních zásadách. Pokušením bude dát přednost pohodlí a rutině před strádáním a dramatickou změnou, jak to učinily tisíce kněží a miliony laiků po Druhém vatikánském koncilu, takže skončily ztrátou Víry. Máme právo počkat na Prozřetelnost, aby nám ukázala, která cesta je cestou vpřed. Nemáme právo ztratit Víru.
Za druhé: „Čas nebere ohled na nic, co se činí bez něj.“ Jinak řečeno, vybudovat něco pevného si žádá čas. My možná spěcháme. Bůh ne. Arcibiskupovi to trvalo, než vybudoval Bratrstvo. Druhý vatikánský koncil završil svůj ďábelský kousek v roce 1965. O pouhých jedenáct let později vyšla z arcibiskupova prvního semináře první větší skupina kněží. Trpělivost. On nespěchal.
Za třetí: „Bůh není halasný a halas není dobrý.“ Veřejná sféra je dnes úplně otrávená. Snažit se proniknout k velkému publiku současných lidí, znamená široce se otevřít riziku toho, že „ocas bude vrtěti psem“, toho, že si publikum bude přizpůsobovat poselství a nositele poselství, aby vyhovovali jeho vlastní zkaženosti. Arcibiskup zřídka usiloval o média, ale ona vždy usilovala o něj, protože jeho poselství bylo neochvějné a to bylo důkazem toho, že „to je vítězství, které přemáhá svět: naše víra“ (I Jn V, 4) a nikoliv to, že děláme povyk na veřejné scéně.
Ve stručnosti, myslím si, že situace dnešního katolického Odporu nevolá po žádné uspěchané akci, ale po promyšleném posuzování lidí a událostí, než se Boží vůle stane jasnější. Myslím si – možná se mýlím – že chce volnou síť nezávislých ohnisek Odporu, seskupených kolem mše, volně se navzájem kontaktujících, ale bez struktury falešné poslušnosti, takové, která poslala ke dnu konvenční Církev v 60. letech, a nyní posílá ke dnu Bratrstvo sv. Pia X. Pokud souhlasíte, přispívejte všemi prostředky Iniciativě sv. Marcela, protože se to jistě bude hodit, možná dříve, než si myslím. Pokud jde o mě, jakmile se má situace v Anglii stabilizuje, jsem připraven dát své biskupské síly k dispozici komukoliv, kdo jich může rozumně využít.
Americké papírové šeky lze poukázat na Iniciativu sv. Marcela a zaslat na adresu: P.O. BOX 764, Carrollton, VA 23314, USA. Příspěvky kreditní nebo platební kartou nebo přímé elektronické platební/bankovní spojení lze učinit přes www.stmarcelinitiative.com/. Co se týče příspěvků papírovými šeky z Velké Británie a eurozóny, jakmile to jen bude možné, budou poskytnuty detaily toho, kam je lze zaslat.
Kyrie eleison.
Překlad: D. Grof