neděle 2. září 2012

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXVIII (2012)

Biskup Williamson - Komentář Eleison CCLXVIII (2012)
1. září 2012
Poznámka překladatele: Jsem si vědom, že překlady pravidelných každotýdenních komentářů J. E. biskupa Williamsona u nás vycházejí na diskuzním fóru Traditio a této aktivity si cením. Vzhledem k závažnosti tohoto komentáře jsem se však rozhodnul jej zde přetisknout ve vlastním překladu.
ŠEST PODMÍNEK
V oficiálním dopise představeným Bratrstva sv. Pia X. z 18. července (zde) odhalil jeho generální sekretář šest „podmínek“ pro jakoukoliv budoucí dohodu mezi FSSPX a Římem. Ty byly vypracovány v diskuzi 39 účastníků kapituly začátkem července. Tyto podmínky bezpochyby názorně ukazují znepokojivou slabost na straně vůdců Bratrstva jako celku.
Prvním „nutným požadavkem“ je svoboda Bratrstva učit neměnnou pravdu katolické Tradice a kritizovat ty, kteří jsou odpovědni za omyly modernismu, liberalismu a Druhého vatikánského koncilu. To je pěkné. Povšimněte si však, jak se vize kapituly změnila oproti vizi arcibiskupa Lefebvra. Řím se již nemusí „obrátit, protože Pravda je absolutní“, ale pouze „FSSPX pro sebe žádá svobodu říkat Pravdu“. Místo napadání koncilní zrady chce nyní FSSPX, aby mu zrádci dali dovolení říkat Pravdu? „Ó, jaký to úpadek!“
Druhá podmínka požaduje výlučné užívání liturgie z roku 1962. Opět pěkné vzhledem k tomu, že liturgie z roku 1962 není takovou zradou Víry jakou je koncilní liturgie zavedená Římem od roku 1969. Nevidíme však právě nyní, jak se Řím připravuje vnutit tradičním kongregacím, které se podřídily jeho autoritě, „vzájemně obohacený“ misál směšující Tradici a Novus Ordo? Pokud by se FSSPX mělo podřídit Římu, proč by mělo být dále chráněno?
Třetí podmínka požaduje záruku alespoň jednoho biskupa. Klíčovou otázkou zde je, kdo jej vybere? Čtenáři, jděte v textu jakékoliv budoucí „dohody“ s Římem přímo k odstavci o jmenování biskupů. V roce 1988 Řím navrhnul arcibiskupovi [Lefebvrovi], aby představil výběr tří kandidátů a Řím by jednoho vybral. Řím pak odmítnul všechny tři. Kdy to lidi pochopí? Katolíci musí bojovat a bojovat v této kolosální válce mezi náboženstvím Boha a náboženstvím člověka.
Čtvrtá podmínka žádá, aby Bratrstvo mělo své vlastní tribunály první instance. Ale jestliže jakýkoliv vyšší tribunál oficiální Církve může zrušit rozhodnutí nižšího tribunálu, jaké katolické rozhodnutí kteréhokoliv tribunálu Bratrstva bude mít ještě vůbec nějakou sílu?
Pátá podmínka žádá vynětí domů FSSPX z řízení diecézních biskupů. Neuvěřitelné! Skoro čtyřicet let FSSPX bojuje boj za záchranu Víry tím, že chrání její pravé praktikování před vměšováním místních koncilních biskupů a teď přichází generální kapitula s pouhým přáním nezávislosti na nich? Bratrstvo už není tím, čím bylo, drazí čtenáři. Je v rukách lidí docela jiných než byl arcibiskup Lefebvre!
Šestá a poslední podmínka žádá, aby byla ustavena Komise v Římě, která bude dohlížet na Tradici, v níž Tradice bude silně zastoupena, ale bude „závislá na papeži“. Závislá na papeži? Nebyli však koncilní papežové vůdci konciliarismu? Není již konciliarismus problémem?
Shrnu-li to na závěr, těchto šest podmínek je více než znepokojivých. Neprobere-li se vedení Bratrstva ze svého snu o míru s koncilním Římem, jak jej prozrazuje, pak hrozí, že poslední celosvětová pevnost katolické Tradice se nachází na cestě kapitulace před nepřáteli Víry. Možná už se pevnosti přežily.
Přátelé, připravte se na boj za Víru vedený ze svých domovů. Opevněte své domovy.
Kyrie eleison.
Překlad: D. Grof