úterý 1. března 2016

Biskup Fulton Sheen o Antikristovi (1948)

 
Biskup Fulton Sheen o Antikristovi (1948)
 
„[Satan] ustaví proticírkev, která bude napodobeninou Církve.... Bude mít všechny znaky a vlastnosti Církve, ale převrácené a vyprázdněné od svého Božího obsahu.“
Antikrist se tak nebude nazývat, jinak by neměl žádné stoupence. Nebude nosit červené punčochy, ani plivat síru, ani nosit trojzubec, ani mávat šípovitým ocasem jako Mefistofeles ve Faustovi. Tato maškaráda pomohla ďáblovi přesvědčit lidi, že neexistuje. Když jej nikdo nepoznává, více moci vykonává. Bůh sám sebe definoval jako: „Jsem, který jsem“ a ďábel jako: „Jsem, který nejsem.“
Nikde v Písmu svatém nenacházíme potvrzení populárního mýtu o ďáblovi jakožto šaškovi, který je oblečen jako první „rudý“. Spíše je popisován jako anděl padlý z nebe, jako „Vládce světa“, jehož posláním je, říkat nám, že žádný jiný svět neexistuje. Jeho logika je prostá: jestliže neexistuje žádné nebe, neexistuje žádné peklo; jestliže neexistuje žádné peklo, pak neexistuje žádný hřích; jestliže neexistuje žádný hřích, pak neexistuje žádný soudce a jestliže neexistuje žádný soud, pak zlo je dobro a dobro je zlo. Ale nade všemi těmito popisy nám Náš Pán říká, že [Antikrist] bude natolik jako On sám, že by oklamal i vyvolené – a žádný ďábel, kterého jste kdy viděli na obrázku v knihách, by jistě nemohl oklamat i vyvolené. Jaký přijde v tomto novém věku, aby získal stoupence pro své náboženství?
Předkomunistické ruské přesvědčení je, že přijde maskovaný jako Velký humanista, bude mluvit o míru, prosperitě a blahobytu nikoliv jako prostředcích, které nás mají vést k Bohu, ale jako o cílech samých o sobě...
...Třetí pokušení, v němž Satan žádal Krista, aby se mu klaněl a všechna království světa by byla Jeho, se stane pokušením mít nové náboženství bez Kříže, bohoslužbu bez světa, který by přišel, náboženství ke zničení náboženství, nebo politiku, která je náboženstvím – takovou, která dává císaři i věci, které patří Bohu.
Uprostřed vší jeho zdánlivé humanity a jeho vemlouvavé řeči o svobodě a rovnosti bude mít jedno velké tajemství, jež nikomu nesdělí: nebude věřit v Boha. Protože jeho náboženství bude bratrstvím bez otcovství Boha, oklame i vyvolené. Ustaví proticírkev, která se bude opičit po Církvi, protože on, ďábel, se opičí po Bohu. Ta bude mít všechny znaky a vlastnosti Církve, ale převrácené a vyprázdněné od svého Božího obsahu. Bude mystickým tělem Antikrista, které bude ve všem vnějším připomínat mystické tělo Kristovo...
Zdroj: Fulton J. Sheen, Communism and the Conscience of the West, str. 24-25
Překlad: D. Grof