sobota 21. června 2014

Komentář Eleison CCCLXII – Dickensovo Broadstairs (2014)


Komentář Eleison CCCLXII – Dickensovo Broadstairs (2014)
(362)
21. června 2014
DICKENSOVO BROADSTAIRS
Několik přátel se mě ptalo, jak se mi líbí dům nově zakoupený pro „Odpor“ v Kentu v Anglii. Líbí se mi. Je prostorný a je krásně zařizován kolegou vyhnancem z Bratrstva sv. Pia X., P. Stephenem Abrahamem. Jen Bůh ví, jak zamýšlí využít tento dům v blízké i vzdálené budoucnosti, prozatím je to však příjemné útočiště, pět minut pěšky od moře, které Bůh stvořil, a jehož se liberálové nemohou dotknout.
Několik proslulých anglických umělců a spisovatelů z minulosti také našlo útočiště v tomto příjemném koutě severovýchodního Kentu. Nejproslulejším z těchto umělců je J.M.W. Turner (1775-1851). Narodil se v Londýně, kde strávil většinu svého pracovního života, [ale] od 11 let strávil několik formujících let v Margate, nějaké čtyři míle nahoru po pobřeží od Broadstairs. Zde objevil moře, které se svými světelnými efekty bylo celoživotní inspirací pro jeho malování, a do Margate se později ve svém životě často vracel.
V Margate v otevřeném altánu stále stojícím na pobřeží také nejproslulejší básník anglického jazyka 20. století T.S. Eliot (1888-1965) složil podstatný oddíl třetí části své nejproslulejší básně Pustá země (1922). Přijel do přímořského města jako utečenec z Londýna, kde nešťastné manželství vážně zasáhlo jeho zdraví. Nezůstal dlouho, ale pokračoval do Lausanne do Švýcarska, kde se díky péči dobrého doktora zotavil a dokončil Pustou zemi. Výhled na moře v Margate však bezpochyby pomohl.
Dalším proslulým básníkem, alespoň v Anglii, byl častý návštěvník Ramsgate, dvě míle níže po pobřeží od Broadstairs. Samuel Taylor Coleridge, jeden z pěti vynikajících anglických romantických básníků, je nejznámější pro svou dlouhou báseň Píseň o starém námořníkovi. Miloval koupání v moři v Ramsgate, nejspíše také ze zdravotních důvodů. V každém případě, čím studenější bylo moře, tím více se mu líbilo.
Nejproslulejším ze všech však byl častý návštěvník samotného Broadstairs, romanopisec Charles Dickens (1812-1870). Poprvé se uchýlil do Broadstairs v roce 1837, jakožto do klidného místa, kde měl dokončit svůj první román Kronika Pickwickova klubu, natolik se však zamiloval do tohoto staromódního přímořského městečka, že se se svou rodinou ve 40. a 50. letech 19. století často vracel psát či odpočívat od psaní. Jeho jméno a jména jeho románů či postav z jeho románů se nacházejí všude po celém tomto starém městě, které znal. Nyní je obklopeno, ne-li přímo zadušeno, viktoriánskými a moderními předměstími, Broadstairs však stále každoročně oslavuje svého nejproslulejšího návštěvníka Dickensovým festivalem v červnu.
Dr. David Allen White, katolický učitel literatury a hudby, který je velmi dobře známý mnoha katolíkům snažícím se udržet Víru všude v celém anglicky hovořícím světě, je velkým milovníkem Dickense. Protože letos v létě projíždí Londýnem, souhlasil s návštěvou Broadstairs, aby zde 2. a 3. srpna uspořádal dvacetičtyřhodinový víkendový seminář o Dickensovi otevřený pro veřejnost a zahrnující tři přednášky a nedělní mši a návštěvu Dickensova městského muzea, zřízeného ve starém domku, který znal a navštěvoval sám Dickens, jíž bude [Dr. White] provázet. Máte-li zájem o návštěvu, dejte nám včas vědět (na info@dinoscopus.org), protože budou-li muset být počty omezeny, kdo dřív přijde, bude mít přednost. Jídlo bude poskytnuto v domě, ale návštěvníci si budou muset sehnat své vlastní ubytování mimo dům. Pozor, bude to uprostřed letní sezóny.
Dickens nebyl katolíkem, ale Dostojevskij jej nazval „velkým křesťanem“. Dickens měl jistě vroucí a otevřené srdce a vynikající pero.
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof