pondělí 8. dubna 2024

Komentář Eleison DCCCLXXIII – Zasažené Německo (2024)

Komentář Eleison DCCCLXXIII – Zasažené Německo (2024)

(873)

6. dubna 2024

 

ZASAŽENÉ NĚMECKO

V současnosti čteme v (nespolehlivých) masmédiích různé zprávy o vážném stavu v Německu, což stačí k tomu, abychom si uvědomili, že se tam děje něco skutečně špatného. Opravdu děje. Níže citujeme velkou část soukromého dopisu, který jsme nedávno dostali od jednoho „odporujícího“ katolíka, který posledních asi dvacet let pracuje jako inženýr v Anglii a v Německu. V Německu vidí budoucí potíže, což je obzvlášť znepokojivé, protože od doby „Wirtschaftswunder“ neboli ekonomického zázraku z 50. let 20. století, díky kterému tvrdá německá práce a talent vytáhly tuto zemi z poválečných ruin, bylo Německo ekonomickým hnacím motorem celé Evropy. Pokud je německá ekonomika ve vážných potížích, pak v nich je i ta evropská. Čtěte dál:

Ze všeho, co pozoruji, že se děje zde v Německu, ať už je to v FSSPX, nebo obecně, usuzuji, že bych se měl přesunout do Anglie. Německo se v každém smyslu potápí. Anglie a všechny ostatní evropské země na tom asi nejsou o nic lépe, ale to, co můžeme nazvat anglo-americkou ekonomikou, stále existuje, a přinejmenším pomáhá lidem jednat rozumně a prakticky tím, že dělá vše pro vytvoření a udržení pracovních míst, což se v Německu s postupujícím časem bude dařit čím dál méně. Mnoho společností od doby, kdy byl vyhozen do povětří plynovod Nord Stream a uzavřeny všechny atomové elektrárny, opouští Německo kvůli vysokým nákladům na energie. Německo není schopné poskytnout dostatek náhradní energie ze solárních a větrných zdrojů k nahrazení ztraceného ruského plynu, a proto budou ceny energií nadále růst a Německo je mezitím při dovozu energie závislé na laskavosti ostatních evropských zemí, což je stěží dlouhodobé řešení.

Stručně řečeno, Německo se řítí do záhuby. Stovky tisíc Němců už opustily Německo a stále ho opouštějí, jakmile se jim naskytne příležitost. Automobilový průmysl jde pomalu ke dnu, ale s postupujícím časem stále rychleji. Vypadá to, že Německo se za pár let vypaří, pokud se lidi nevrátí k životu v jeskyních s minimem prostředků. To vše může znít příliš pesimisticky, ale mám oči k vidění a rozpoznávám, co se tu děje. Například, když některé druhy průmyslu skončí, lze předvídat, že skončily navždy a nikdy se nevrátí kvůli nedostatku zkušené pracovní síly a nepřiměřenému úsilí při jejich znovuvybudování atd.

Mám dojem, že to, co se děje na duchovní úrovni, je podobné či analogické k těmto věcem, které se dějí na materiální úrovni, a to i u FSSPX: víra mizí a jakmile zmizí, nevrátí se. Obecně teď v Německu vyznává nějakou křesťanskou víru méně než polovina lidí. Velice osvětlující byla „Arseniova“ poznámka v „Komentáři Eleison“ z 2. března (č. 868), kde dává jasně najevo, že z lidského hlediska nevidí možnost, že by FSSPX našlo cestu zpět k tomu, aby v Církvi bylo vedoucí silou Víry, jak tomu bylo v letech 1970–2012. Tento pád bych nazval přirozeným během. Musím připustit, že jsem ho sám následoval, ale nikdy jsem si neuvědomoval, jak závažné jsou jeho důsledky.

Tyto zajímavé postřehy ukazují, jak působí Bůh. Musí velké spoustě Evropanů nějak zabránit, aby se neuvrhli do pekla, ale díky své materiální prosperitě přesně do něj teď právě směřují. Viz Deuteronomium, celá kapitola VIII. Prosperující moderní člověk je přesvědčený, že Boha nepotřebuje. To se mu však vymstí. Počítejte s tím, že pouhá ztráta dvojitého plynovodu nebude zdaleka stačit k tomu, aby se masa lidí vzpamatovala.

Kyrie elesion

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof