neděle 30. října 2022

Slovo bloggera 12 – Svátek Krista Krále (2022)

Slovo bloggera 12 – Svátek Krista Krále (2022)

30. října 2022

Modlitba ke Kristu Králi

Pane Ježíši Kriste,

uznávám Tě za Krále světa. Všechno, co bylo stvořeno – pro Tebe je stvořeno. Jednej tedy se mnou podle svého práva. Obnovuji svůj křestní slib: Odříkám se zlého ducha, i všech skutků jeho i vší pýchy jeho. Slibuji, že budu žíti jako řádný Křesťan. Zvláště se zavazuji, že vše vynaložím, aby zvítězila práva Boží a Tvé svaté Církve. Božské Srdce Ježíšovo, obětuji Ti své nepatrné skutky, aby všechna srdce uznala Tvé svaté království a aby zavládl Tvůj pokoj na celém světě.

Amen

***

Vážení čtenáři,

opět po roce si můžete přečíst „Slovo bloggera“, které je nedílně spjaté se svátkem Ježíše Krista Krále. Po jedenácti letech fungování tohoto blogu prakticky nemá smysl se zabývat statistikami, počty článků, jejich sledovaností a podobnými věcmi. Blog ke cti Krista Krále jako služba čtenářům tu prostě stále je a snaží se nabízet relevantní články. Zdaleka ne všechny musejí doslovně vyjadřovat přesvědčení autora blogu, ale mají nabízet rozličné náhledy na některé stěžejní otázky naší Víry.

Stejně tak si tyto články spolu s autorem blogu neosobují – a ani nemohou – právo na neomylnost. Jediné, co autora může občas zamrzet, je skutečnost, že v rámci blogu byla sice zpracována mnohá důležitá katolická témata, vyšly na něm poměrně zásadní studie a články, (mnohé z nich před lety i dnes v českém kontextu zcela poprvé), přesto si je však mnozí čtenáři, ať už je důvod jakýkoliv, nedokážou najít.

Stále je také dost těch, kteří hledají spíše témata „katolického bulváru“ a unikají jim příspěvky sice prozaičtější, ale začasté mnohem potřebnější. Někdy je také možné zaslechnout povzdech, že v češtině není dostupný některý konkrétní článek či studie... ...a přitom by stačilo věnovat jen trochu více času, pozornosti a úsilí jejich hledání a dotyčný by zjistil, že hledané existuje v českém překladu již drahně let.

Zvláště „nově příchozím“ lze tedy co nejzdvořileji doporučit podrobnější procházení tematických sekcí blogu a jednotlivých článků a nikoliv jen hledání dle „atraktivity“ názvu článku. Možná bude vaše snaha odměněna něčím skutečně potřebným. Tam, kde je to možné, přičinil také autor blogu do publikovaných textů přímé odkazy na články z tohoto blogu, ale i z jiných webů tak, aby zájemci o danou tématiku měli snazší cestu k vyhledání dalších informací.

Co a nakolik potřebného dokáže konkrétní čtenář na tomto blogu pro sebe najít z toho, co pro vás autor za těch jedenáct let připravil, je na každém z vás. Tak či tak nadále platí, že za svou práci nikdy a odnikud nepřijal ani korunu – natožpak dolar nebo rubl. Za službu Králi se neplatí! Proto díky především všem těm, kteří přispíváte modlitbou, slovy povzbuzení, poděkováním, náměty a v jednotlivých případech i psaným příspěvkem na vyžádání.

Co dalšího v tomto souhrnu za minulý rok říct? V článku zde autor blogu na začátku neblahých událostí na Ukrajině napsal, že problém celého světa není lidský a nemá lidské řešení, jak mnozí z vás samozřejmě věděli a vědí. Zároveň v něm připomněl požadavek na zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, jak bylo požadováno ve Fatimě. Navzdory všem opačným tvrzením nebylo toto zasvěcení nikdy správně vykonáno, tím méně pak v případě nedávného pseudozasvěcení vykonaného papežem Bergogliem. Rusko se proto nevyhnutelně stane nástrojem trestu, jak bylo předpovězeno. V závěru vzpomínaného článku před osmi měsíci zaznělo i toto hodnocení:

Očekávat tedy nyní můžeme spíše to, že se situace ve všech směrech bude kolem nás dále zhoršovat. A tak budeme postupně ztrácet materiální blahobyt i lidské svobody a celkově vše, co se nám zdálo donedávna samozřejmé.“

A následoval v souladu s katolickou naukou stručný výčet toho, co bychom v této situaci měli dělat:

My sami pak z duchovního hlediska musíme být připravení na cokoliv, musíme setrvávat v milosti posvěcující, horlivě se modlit, činit pokání a nadále plnit povinnosti svého stavu.

Na těchto slovech dnes naprosto není potřeba nic měnit.

Znovu je však potřeba připomenout, že existuje jedna důležitá konkrétní věc, kterou můžeme pro zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie učinit, a tou je vykonání pobožnosti prvních pěti sobot dle přesně stanovených pravidel. Za tímto účelem byla ve spolupráci několika subjektů včetně tohoto blogu aktualizována, přepracována a obsahově rozšířena brožura Schody do nebe, kterou si lze v nové podobě stáhnout na stránkách katolického nakladatelství Christianitas, nebo zakoupit v tištěné podobě za symbolickou 1 Kč tamtéž.

Jedním dechem lze zároveň doporučit i hodnotné knihy tohoto nakladatelství, které také vycházejí bez nároku na zisk, jenž je obratem investován do další produkce, což jinde naprosto nebývá zvykem. Stejně tak lze doporučit sledování informací o chystaných akcích na webových stránkách Integrálních katolíků a aktivní účast na nich.

A poslední připomínka na závěr: Nezapomeňme také brát co nejčastěji do rukou zbraň pro konečné řešení – totiž svatý růženec!

Vive Christus Rex!

autor