úterý 5. října 2021

Text arcibiskupa Lefebvra pro období voleb - I (1979)

Text arcibiskupa Lefebvra pro období voleb - I (1979)

Výňatek z kázání při příležitosti zlatého kněžského jubilea, Paříž, 23. září 1979

https://olmca.sspx.ca/sites/sspx/files/styles/dici_image_full_width/public/media/ger-district/hom-slideshow/erzbischof_lefebvre_ansprache.jpg?itok=qUwh-O0-

Křížové tažení hlav rodin

...Křížové tažení také, pokud jde o hlavy rodin. Vy, kteří jste hlavou své domácnosti, máte velkou odpovědnost ve svých zemích. Nemáte právo nechat socialismus a komunismus provést invazi do své země! Nemáte takové právo, protože jinak již nejste katolíci! Musíte v době voleb bojovat, abyste měli katolické starosty, katolické zastupitele, aby se Francie nakonec mohla stát znovu katolickou. Nejde jen o pouhou politiku, znamená to vést dobrou kampaň, kampaň jakou vedli světci, takovou jakou vedli papežové, kteří vzdorovali Attilovi, takovou jakou vedl sv. Remigius, který obrátil Chlodvíka, takovou jakou vedla Johanka z Arku, která zachránila Francii před protestantismem. Kdyby ve Francii nepovstala Johanka z Arku, všichni bychom byli protestanty! Proto, aby Francie zůstala katolickou, pozvedl Náš Pán Johanku z Arku, to sedmnáctileté dítě, které vyhnalo Angličany z Francie. To je také vedení politické kampaně. Toto je tedy určitě ten druh politiky, který si přejeme: politika vlády Našeho Pána Ježíše Krista.

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat!

Jen před chvíli bylo slyšet, jak zpíváte: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Jsou to jen slova, pouhé verše, pouhý popěvek? Ne! Je nutné, aby byly realitou. Vy, hlavy rodin, vy jste odpovědné za to, aby se to realizovalo pro vaše děti i pro generace, které přijdou. Proto byste se nyní měly organizovat, svolávat shromáždění a nechat se slyšet s cílem, aby se Francie znovu stala křesťanskou, znovu katolickou. Není to nemožné, jinak by člověk musel říct, že milost Svaté mešní oběti již není milostí, že Bůh již není Bohem, že Náš Pán Ježíš Kristus již není Naším Pánem Ježíšem Kristem. Člověk musí mít důvěru v milost Našeho Pána, který je všemocný. Viděl jsem tuto milost působit v Africe. Není důvod, proč by neměla působit také zde v těchto zemích. To je poselství, které jsem vám dnes chtěl sdělit.

Zdroj: Our Lady of Mount Carmel Academy

Překlad: D. Grof