úterý 12. října 2021

Komentář Eleison DCCXLIII – Viganò o „Velkém resetu“ (2021)

Komentář Eleison DCCXLIII – Viganò o „Velkém resetu“ (2021)

(743)

9. října 2021

VIGANÒ O „VELKÉM RESETU“

Je jistě věcí Prozřetelnosti, že oficiální katolická Církev již nepožaduje žádnou další práci od svého bývalého nuncia v USA, kde působil ještě před několika lety, arcibiskupa Carla-Maria Vigana. To mu umožňuje svobodně dělat to, co by měl dělat každý vysoce postavený duchovní, konkrétně chránit katolické stádo a vlastně celé lidstvo, které chce slyšet detailní pravdu, celou pravdu a nic než pravdu o tom, jak se v současnosti vládne, nebo spíš špatně vládne, Církvi a světu, protože se [tito duchovní] obrátili zády k Bohu. Zde je velmi zhuštěné shrnutí dalšího z jeho skvělých prohlášení z konce srpna tohoto roku:

„Velký reset“ je zločinný plán, ohromný klam založený na lžích a podvodu, koncipovaný před desítkami let s cílem ustavit všeobecnou diktaturu, v níž menšina nevyčíslitelně bohatých a mocných lidí zamýšlí zotročit a podřídit celé lidstvo své globalistické ideologii. Spojené státy evropské, nekontrolovaná imigrace, vzdání se národní suverenity, kontrola občanů pod záminkou pandemie, snížení počtu obyvatel prostřednictvím použití vakcín s novými technologiemi nejsou nejnovějšími vynálezy, ale výsledkem plánované, organizované a koordinované akce, která se dokonale přidržuje jednoho scénáře pod jedním vedením.

Musíme čelit zločinnému myšlení autorů tohoto plánu. To, co se rok a půl děje, bylo obšírně oznamováno až do nejmenšího detailu samotnými tvůrci tohoto Velkého resetu. David Rockefeller v roce 1991 napsal: „Jsme na pokraji globální transformace. Jediné, co potřebujeme, je „správná“ globální krize a národy přijmou Nový světový řád.“ Dnes můžeme potvrdit, že se tato „správná krize“ kryje s covidovým stavem nouze a s „krokem k uzávěře“ naznačovaným od roku 2010 v dokumentu Rockefellerovy nadace „Scénáře pro budoucnost technologií a mezinárodní rozvoj“, v němž jsou předvídány události, jichž jsme nyní svědky. Spíše než veřejné vlády států realizují tento zločinný podnik k zotročení celého lidstva jejich utajení loutkovodiči „hlubokého státu“ [deep state], který je zamaskovaný a skrytý uvnitř těchto veřejných vlád, ale vytváří skutečnou vládu národů.

Katolíci také musí čelit obdobné skutečnosti u své oficiální Církve, která je ve skutečnosti podobně ovládána prostřednictvím „hluboké Církve“ [deep Church], z jejíhož nitra propůjčují padlí duchovní zásadní podporu „hlubokému státu“ tím, že duchovně kazí duše. Zde spočívá úplný rozměr, skutečný smysl covidového nesmyslu, jeho neustálé lži a jeho promyšlená tyranie. Je to jen poslední epizoda ve válce mezi Satanem a Bohem, která teď spěje k závěru na konci světa. Proto jsou síly temnoty v současnosti tak zuřivé, tak netrpělivé odstranit jméno Našeho Pána ze země, aby nejen zničili jeho hmatatelnou přítomnost v našich městech tím, že zboří kostely, ale také tím, že odstraní křesťanskou civilizaci a znehodnotí její bohopoctu. Ve skutečnosti je „hluboká Církev“ podřízena „hlubokému státu“ a papež Bergoglio je vzácným spolupracovníkem globalistů, protože likviduje pravou katolickou Církev, aby byla nahrazena filantropickou a ekumenickou sektou zednářské inspirace, která má ustavit univerzální náboženství na podporu Nového řádu – Novocírkev.

V této kosmické válce existuje strana Boha a strana Satana. Není možné se shodnout s nepřáteli Boha, ani není možné sloužit dvěma pánům. Kristus musí vládnout a bude vládnout. Tam, kde vládne On, je mír a soulad. Tam, kde vládne Satan, je nenávist a tyranie.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof