sobota 7. srpna 2021

Komentář Eleison DCCXXXIV – Bezbožné vlády – I (2021)

Komentář Eleison DCCXXXIV – Bezbožné vlády – I (2021)

(734)

7. srpna 2021

BEZBOŽNÉ VLÁDY – I

Co zde bez Boha a Jeho osobního soudu v hodině smrti – kterých bychom se báli – zůstane, aby to zabránilo vládcům či vládnoucím elitám zneužívat své privilegované postavení pro svůj vlastní prospěch a ne ve prospěch lidu, kterému vládnou? Moderní politici se nezodpovídají nikomu kromě médií. Tato média se zodpovídají jen nemnoha lidem, kteří nepatří do kasty, která touží po světové vládě prostřednictvím zavedení Nového světového řádu. Ale tento Nový světový řád lze zavést pouze tajně, protože odstraní poslední pozůstatky křesťanstva včetně všech svobod, které se z křesťanstva odvozovaly – kvůli prvotnímu hříchu to není svoboda, která dává pravdu. Je to pravda, která dává svobodu (Jn. VIII, 32), byla to křesťanská pravda, která dala Západu jeho politické svobody a život, zatímco Nový světový řád plánuje zlikvidovat miliardy lidí ve světové populaci (jak to začínají dělat covidové „vakcíny“). A proto současní bezbožní světoví vládci musí předstírat, že prosazují život a svobodu lidu, i když ve skutečnosti připravují jejich smrt a zotročení. Proto jsou politici takoví lháři, zvláště od Francouzské revoluce v roce 1789, kdy se Západ vydal doleva, pryč od Boha.

Ilustrujme si tato ohromná obvinění z  reálného života v nedávné době na krocích vlády Jejího Veličenstva ve Velké Británii. Na webové stránce Britské národní strany (patria-uk.org) napsal jeden britský vlastenec článek, který podporuje tvrzení arcibiskupa Vigana z tohoto „Komentáře“ z minulého týdne, konkrétně že národy světa si musí přestat myslet, že jejich vlády vládnou k jejich prospěchu. Pravdou je přesný opak. Zde je upravený souhrn první poloviny článku Dennise Whitinga:

„Dnes neřídíme svou vlastní zemi – máme okupační vládu, která vytváří svou vlastní „pravdu“ a překrucuje události v souladu s předem vytvořeným příběhem. Od roku 2000 se objevovaly různé pohromy, jejichž vysvětlení ze strany oficiální vlády jsou nedůvěryhodná. Především 11. září [2001], 7. červenec [2005] a nedávno i otrava jedem v Salisbury. Výklady těchto i podobných událostí zveřejněné po sobě jdoucími vládami a předkládané médii jsou nekonzistentní a nesourodé.

Premiér Spojeného království David Cameron v roce 2014 v proslovu ve Spojených národech charakterizoval zpochybňování oficiálních výkladů ze strany „konspiračních teoretiků“ jako formu „pravicového terorismu“, s nímž je potřeba se vypořádat. Od propuknutí covidu-19 britská vláda zoufale odporuje alternativním výkladům a ustanovuje orgány jako je Integrity Initiative [Tato organizace měla sloužit k „obraně demokracie proti dezinformacím“. – pozn. překl.] a hrozí nyní, že pomocí zákona o onlinových škodách [Online Harms Bill] bude kriminalizovat jakékoliv seriózní zkoumání pravdy. V roce 2010 byla ustavena skupina The Behavioral Insights Team jakožto oficiální orgán zodpovídající se pouze úřadu vlády. Její funkcí je psychologické řízení veřejného vnímání. Skupina SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies – Vědecká poradní skupina pro nouzové situace) je podobným orgánem ustaveným k tomu, aby radil úřadu vlády spolu se svou podskupinou SPI-B (Scientific Pandemic Insights Group on Behaviours – Vědecká skupina pro poznatky o chování při pandemii). Skupina SPI-B v roce 2020 prohlásila, že „značný počet lidí stále necítí dostatečné osobní ohrožení [ze strany covidu-19]“ a, že „vnímaná úroveň osobního ohrožení se mezi těmi, kteří jsou lhostejní, musí zvýšit za použití úderných emocionálních zpráv“ – jinak řečeno, strach se musí zvětšit, aby se zajistilo, že veřejnost z velké části přijme vládní výklad ke covidu-19.

Stejně tak měla vláda v době po záhadném otrávení Skripalových v Salisbury v březnu 2018 určité potíže zajistit, aby oficiální výklad seděl. A tak premiérka Theresa Mayová na setkání skupiny G7 v červnu téhož roku oznámila, že „vůdcové G7 se dohodli na zavedení nového mechanismu rychlé reakce“. To znamenalo, že všechny národy skupiny G7 automaticky přijmou takovou verzi událostí jakou předloží jeden z jejích členů a patřičně zareagují...“

Jinými slovy, sedm vůdčích světových vlád slíbilo, že se sjednotí při organizování lží! Příští týden naleznete v tomto Komentáři zbytek Whitingova článku.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof