neděle 13. září 2020

Komentář Eleison DCLXXXVII – Ekonomická realita (2020)


Komentář Eleison DCLXXXVII – Ekonomická realita (2020)
(687)
12. září 2020
EKONOMICKÁ REALITA         
Je velice krátkozraké říkat, že ekonomika nemá nic společného s náboženstvím, protože ekonomika (materiální vztahy mezi lidmi) vyplývá z politiky (vztahy mezi lidmi) a politika (vztahy člověka k bližním) nutně pocházejí z jeho vztahu k Bohu (jeho náboženství). V tuto chvíli byly Spojené státy přivedeny na pokraj ohromné ekonomické krize a spolu s USA i zbytek světa. Zkusme tuto krizi vidět v perspektivě, která není jen materiální, abychom zabránili tomu, že nám situace nebude dávat smysl, jestliže se mnoho věcí brzy zhroutí, a až se tak stane.
Protože peníze hrají v ekonomickém životě národa tak podstatnou roli jako je role benzínu pro motor, je normální, že vláda jakéhokoliv státu bude chtít kontrolovat tvorbu peněz v daném státě. Není normální, aby soukromí občané kontrolovali peníze státu, protože se riskuje, že to budou činit ve svém vlastním zájmu a nikoliv pro obecné dobro. Přesto jsou dnes po celém světě peníze států kontrolovány centrálními bankami, které jsou na těchto státech striktně nezávislé. Konkrétně v USA zakládající Ústava z roku 1787 stanovila, že nové peníze státu mají být vytvářeny a kontrolovány vládou (Kongres), což byla normální situace až do roku 1913, kdy konsorcium soukromých občanů, lidí peněz, po mnoha marných pokusech nakonec úspěšně oklamalo Kongres, aby „Federálnímu rezervnímu systému“, zbrusu nové centrální bance, předal všechnu moc nad penězi USA.
Tito lidé peněz slíbili, že Fed, jak se mu začalo říkat, vyřeší problém opakujících se hospodářských krizí, jakožto cyklu hospodářských vzestupů a pádů. Nic takového neudělal, naopak je ještě zhoršil, jako při velké hospodářské krizi v roce 1929 a v následujících letech a jako nyní při krizi 20. let 21. století, kdy existuje riziko, že oproti ní bude krize z roku 1929 vypadat jako piknik, a existuje riziko, že Ameriku připraví o její prosperitu a zotročí její svobodu tím, že ze všech amerických občanů udělá otroky dluhu. Střední vrstva brzy přestane existovat. Mohlo by se to stát, kdyby naslouchali Našemu Pánu? – „Ale hledejte nejdříve království Boží a Jeho spravedlnost a toto všechno bude vám přidáno!“ – Nemohlo. Titíž občané se nechali okouzlit slibem Fedu o čím dál snadnějším získávání peněz.
Protože v reálném životě je obtížné peníze získat a musí se vydělat prostřednictvím tvrdé dřiny pracovníka. To je reálná ekonomika, kde se musí platit účty a nájem, kde se produkuje reálné zboží a služby a generuje reálné bohatství, což je průmysl a obchod, který vytvořil materiální úspěch a prestiž USA. Pak zde však existuje svět financí, který se veze na hřbetě reálného hospodářství tak, jako se na hřbetě reálného světa veze Wall Street, kde lze kolem reálných věcí, jako jsou účty a pronájmy, nalézt nebo vytvořit některé neuvěřitelné způsoby, kdy peníze narůstají díky investicím, vkladům a spekulacím, kdy například jeden mladý bankéř může během pár dní zruinovat staletí starou banku (Barings, 1995). Je to svět, který je široce otevřený propagandě, manipulaci, a fantazii, který má sklon být stále méně svázaný s reálným světem a být zcela unesený sny o neomezeném bohatství za cenu nulového úsilí. Takové snění není katolické!
Fed jej však provozoval od roku 1987, v roce 2008 a zvlášť v roce 2019. V roce 1987 se Alan Greenspan stal předsedou Fedu a začal prosazovat fantazijní finance nad reálnou ekonomikou. Komerčním bankám bylo dovoleno spekulovat s penězi svých klientů. V roce 2008 jejich špatné investování vytvořilo ohromnou ekonomickou krizi, kterou Fed „vyřešil“ tím, že začal z ničeho vytvářet sumy fantaskních „peněz“.  Do roku 2019, kdy byla veřejnost stále více závislá na fantaskních penězích, se veřejná účetní bilance stala naprosto nereálnou věcí a počtem o sedmi triliónech dolarů, a nyní způsobuje zhroucení reálné ekonomiky díky koronapanice. Následně Fed „zaplatí“ dluhy ze zhroucení, do nichž se každý dostane, a to učiní pomocí svých neskutečných triliónů a z celého světa udělá skutečné otroky.
A řešení? Bůh je nejvyšší realitou. Ať se lidé vrátí k němu a jejich perspektiva se zcela změní a tyto fantazie Jeho nepřátel se začnou zvedat jako mlha v ranním slunci.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof