sobota 5. září 2020

Komentář Eleison DCLXXXVI – Pouť do Walsinghamu (2020)


Komentář Eleison DCLXXXVI – Pouť do Walsinghamu (2020)
(686)
5. září 2020
POUŤ DO WALSINGHAMU      
Inspirace pro tuto pouť „Odporu“, která se má konat za dva týdny v nejvyhlášenějším anglickém svatostánku Panny Marie poblíž Norfolku ve východní Anglii, přímo pochází ze slova Naší Paní z Akity, která pronesla před 47 lety 13. října 1973. Povšimněte si dne a měsíce, které si vybrala pro své předapokalyptické třetí poselství světu, jejž nám předložila prostřednictvím hluché sestry jménem Agnes Sasagawa – je to den a měsíc velkého fatimského zázraku z roku 1917. Katolický biskup z Akity během svého oficiálního šetření ohledně pravosti zásahu Naší Paní tehdy konzultoval kardinála Ratzingera, který údajně řekl, že Akita je pokračováním Fatimy. V každém případě tento biskup, John Šódžiro Ito, poskytl v roce 1982 své plné schválení k uctívání Naší Paní z Akity. Zde je ono třetí poselství:
Jak jsem vám řekla, jestliže se lidé nebudou kát a nepolepší se, Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo. Bude to trest větší než potopa, takový trest, jaký svět nikdy předtím neviděl. Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva, dobré i zlé, neušetří ani kněze ani věřící. Ti, co přežijí, budou tak zoufalí, že budou závidět mrtvým. Jediné zbraně, které vám zůstanou, budou růženec a Znamení, které vám zanechal můj Syn. Každý den se modlete růženec. S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze. Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti kardinálům, a biskupy stavět se proti jiným biskupům. Kněží, kteří mě ctí, budou vysmíváni a budou se proti nim stavět jejich spolubratři… kostely a oltáře budou pustošeny. Církev bude plná těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu Pánu. Démon bude běsnit zvláště proti duším zasvěceným Bohu. Pomyšlení na ztrátu tolika duší je příčinou mého smutku. Až hříchy vzrostou počtem a závažností, už pro ně nebude odpuštění.
Velmi nafouknutá koronapanika z jara 2020 společně s hrozbou jejího záměrného opakování letos na podzim a zamýšleného ostrého nástupu komunismu, který bude po celém světě následovat, poskytly mnoha lidem jasnější pochopení toho, proč po svém poselství Naše Paní z Akity v roce 1973 dodala tato slova:
Pouze já vás teď ještě mohu zachránit před pohromami, které přicházejí. Současný problém Církve a světa způsobený lidmi, je daleko hlubší, než aby jej vyřešili jenom lidé. Dá-li Bůh, ve Walsinghamu uděláme přesně to, o co nás Naše Paní žádala, abychom získali Její řešení, nikoliv naše!
Pátek 18. září
Příjezd do Walsinghamu v 16:00.
První úplný růženec (za papeže, biskupy, kněze) 17:15 – pozemek u kaple Slipper Chapel.
(Nepovinný úplný růženec 20:00 ve Walsinghamu.)
 
Sobota 19. září
Druhý úplný růženec v rámci pouti (během Svaté míle z kaple Slipper Chapel) 10:00.
Mše svatá na pozemku opatství ve Walsinghamu 12:00.
Třetí úplný růženec (za papeže, biskupy, kněze) 14:00 – opatství ve Walsinghamu.
Čtvrtý úplný růženec 16:30 ve Walsinghamu.
(Nepovinný úplný růženec 20:00 ve Walsinghamu.)
 
Neděle 20. září
Pátý úplný růženec (za papeže, biskupy, kněze) 9:30 – opatství ve Walsinghamu.
Mše svatá 10:30 – opatství ve Walsinghamu.
Závěrečné požehnání 12:30 – opatství ve Walsinghamu.
 
Všechny časy jsou GMT plus jedna hodina letního anglického času. To může pomoci duším, které jsou daleko od Walsinghamu, aby se mohly pomodlit v jednotě s poutníky ve Walsinghamu.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof