sobota 10. srpna 2019

Komentář Eleison DCXXX – Hlas lidu – I (2019)


Komentář Eleison DCXXX – Hlas lidu – I (2019)
(630)
10. srpna 2019
HLAS LIDU – I       
Podívejte se na http://en.kremlin.ru/events/president/news/60836 na nechvalně proslulý rozhovor prezidenta Putina z minulého června, který je zde částečně shrnutý níže. V tomto „Komentáři“ příští týden se podívejte na výklad.
Co se děje na Západě... v Evropě také? Vládnoucí elity se odtrhly od lidu kvůli propasti mezi zájmy těchto elit a naprostou většinou lidu... To znamená, že liberalismus přežil svůj účel, protože, jak naši západní partneři připustili, liberální ideje jako jsou multikulturalismus, se ukázaly jako nadále neudržitelné.
Když vlna migrantů do západní Evropy vnesla do myšlení migrační problém, mnozí lidé připustili, že politika multikulturalismu není účinná, a že zájmy jádra populace by se měly dobře promyslet... Možná, že zeď mezi Mexikem a Spojenými státy by znamenala zajít příliš daleko... prezident Trump však alespoň hledal řešení. Kdo jinak něco dělá? ... Obyčejní Američané říkají: „dobře za něj“, alespoň pracuje na idejích a hledá řešení.
Naopak liberálové nedělají nic. Když sedí ve svých útulných kancelářích, říkají, že vše je v pořádku, ale ti, kteří této situaci čelí každý den v ulicích v Texasu nebo na Floridě, nejsou šťastní, protože před sebou vidí vážné problémy... Myslí někdo na lid? Totéž se děje v Evropě. Probíral jsem to s mnoha mými kolegy, nikdo však nemá odpověď. Říkají, že současné zákony vylučují politiku tvrdé linie... Nu, pak tedy změňte zákon! My v Rusku nutíme imigranty respektovat zákony, obyčeje a kulturu Ruska, takže také v Rusku máme imigrační problémy, ale alespoň s tím něco děláme.
Naopak liberálové se domnívají, že se nic dělat nemusí... Migranti mohou beztrestně vraždit, plenit a znásilňovat, protože jejich práva jakožto migrantů se musí chránit. Co je to za práva? Každý zločin musí mít trest. Ve skutečnosti liberalismus zastaral. Dostal se do konfliktu se zájmy naprosté většiny populace. Ve jménu liberalismu teď člověk může například tvrdit... že děti mohou hrát pět či šest genderových rolí... ale každému, kdo si prosazuje život, svobodu a štěstí, jak je vidí, se nemůže dovolit ochromit kulturu, tradice a tradiční rodinné hodnoty milionů lidí, kteří tvoří jádro populace.
Pokud jde o náboženství, nemůže být z tohoto kulturního prostoru vytlačeno. Neměli bychom nic zneužívat. Rusko je pravoslavný křesťanský národ a není to katolický národ, ale z Ruska někdy máme pocit, že tentýž liberalismus ovlivňuje a využívá prvky a problémy samotné  Církve, aby zničil Římskokatolickou církev... Považuji to za nesprávné a nebezpečné. Cožpak jsme zapomněli, že my všichni žijeme ve světě založeném na biblických hodnotách? Dokonce i ateisti žijící v tomto světě mají prospěch z těchto hodnot. Možná nejsme každodenními nebo veřejnými praktikujícími svého konkrétního náboženství, ale hluboko v nitru musí existovat nějaká fundamentální lidská pravidla a morální hodnoty. V tomto smyslu jsou pro miliony lidí tradiční hodnoty stabilnější a důležitější než liberalismus, který podle mého názoru spěje ke konci.
Je-li tedy liberalismus u konce, znamená to, že tyranie je na postupu? Ne nutně. Jistá různost názorů musí vždy hrát svobodnou roli. To, na čem záleží, je, že zájmy většiny veřejnosti, milionů lidí žijících své každodenní životy by neměly být nikdy zapomenuty... A tak i s liberály by se mělo jednat s jistým respektem, ale liberálové nemohou nadále všem diktovat, jak to činili posledních několik desetiletí v médiích i v reálném životě. Jak například dostali některé věci mimo debatu? Ať si liberálové řeknou své, ale ať již absolutně nedominují veřejné aréně.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof