pondělí 22. dubna 2019

Macron – správný člověk pro opravu Notre Dame (2019)


Macron – správný člověk pro opravu Notre Dame (2019)
16. dubna 2019
Louie Verrecchio
Notre Dame ablaze
„Notre Dame je naše historie, naše literatura, část naší psyché, místo všech našich velkých událostí, našich epidemií, našich válek, našich osvobození, epicentrum našich životů. Notre Dame hoří a já znám smutek a ono rozechvění pociťované tolika francouzskými spoluobčany. Dnes večer bych však také rád hovořil o naději. Buďme pyšní, protože jsme tuto katedrálu vystavěli před více než 800 lety, vystavěli jsme ji a během staletí jsme ji nechali vyrůst a zdokonalili jsme ji. A tak dnes večer slavnostně říkám: společně ji znovu vystavíme.“ – francouzský prezident Emmanuel Macron
Když píšu, je těžké si představit, že by velká katedrála Notre Dame de Paris byla něčím víc než doutnající skořápkou svého dřívějšího já.
Ještě než spadla věž a zřítila se střecha, jakožto výsledek včerejšího tragického požáru, tradičně smýšlející katolíci po celém světě pohlíželi na živé obrázky sžírajících plamenů a nemohli si pomoci, aby nedali průchod zjevnému – zničení této úžasné budovy je nejpřiléhavější metaforou pro církevní demolici, jež započala za Jana XXIII. – požár, jenž pokračuje až do dnešního dne.
Pokud jde o mě, já jsem zasažen prohlášením výše, vydaným francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který byl dle své stránky na Wikipedii „vychován v nevěřící rodině, [a] byl na svou vlastní žádost pokřtěn jako římský katolík ve věku 12 let, ačkoliv je dnes agnostik“.
Jak a proč se zjevně zbožný dvanáctiletý hoch nakonec obrátil k agnosticismu, může kdokoliv jen hádat, ale následující (také z Wikipedie) se zdá poskytovat alespoň jeden dílek skládačky: „Macron byl vzděláván ponejvíce v jezuitském Lycée la Providence v Amiens“.
V každém případě, jak tomu je dnes, Macron je asi tím správným mužem, aby se zasazoval o znovuvybudování Notre Dame. Jak to? Svatý Atanáš to nejspíš řekl nejlépe, v době, kdy většina vůdců Církve i státu podlehla ariánskému bludu:
„Oni mají budovy, my máme Víru.“
Katedrála Notre Dame byla vybudována před dlouhou dobou ke cti své jmenovkyně a k větší slávě Boží lidmi, kterým v jejich práci zcela zjevně pomáhala Jeho milost.
Během staletí naplňovali její lavice věřící, aby vzdali čest a slávu Všemohoucímu Bohu, a aby byli syceni slovem i svátostí. Z její kazatelny se hlásala katolická nauka. Na oltáři se slavila Svatá mešní oběť věků, obětovaná za nespočetné hříchy, urážky a nevázanosti živých i mrtvých, aby mohla přispět k jejich spáse a k věčnému životu.
Pak se však něco změnilo.
Druhý vatikánský koncil opustil křesťanskou nauku a namísto toho přijal kdysi jasně odsuzovaný klam, jakým je náboženská svoboda a ekumenismus. Pavel VI. vnutil Božímu lidu nový mešní řád, zparchantělý ritus bez ryzích apoštolských kořenů, ale s dostatečným počtem katolických návnad, aby mnohé oklamal. Pozornost člověka tak byla obrácena od Boha, od nebeských věcí, a od nadpřirozeného řádu.
V tomto procesu se Notre Dame, stejně jako jiné pokoncilní budovy, stala místem, kde se lidé často shromažďovali s ostatními, aby takřka výlučně upírali zraky na sebe a na světské věci, aby se nedívali nikam dál než na tento svět a přirozený řád.
Následující, jak o tom informovala Světová rada církví v roce 2015, tuto situaci dobře ilustruje:
Stovky lidí mnoha národů a [náboženských] vyznání – mezi nimi pastoři, kněží, laici, řádové sestry, biskupové, arcibiskupové a kardinálové se zapojili do bohoslužby Božího Stvoření v katedrále Notre Dame v Paříži během klimatické konference Spojených národů (COP 21), jež se v tomto městě konala.
Čtenáři si také mohou vzpomenout, jak o tom podala zprávu Reuters v březnu 2010, že kardinál André Vingt-Trois pozval rabína Rivona Krygiera, aby v sanktuáriu katedrály Notre Dame přednesl přednášku o přínosech mezináboženského dialogu, který oceňuje „nenahraditelný poklad každé z tradic“.
Skupina věřících katolíků (členů FSSPX) však přerušila tuto událost, když vstoupila do tohoto chrámu a modlila se nahlas růženec. Přednáška nakonec byla přemístěna do „boční místnosti“.
Zatímco se strašlivý požár, který zdecimoval budovu Notre Dame, odehrál teprve včera, její znesvěcení již bylo fait accompli, protože pařížská velká katedrála již dávno přestala být posvátným místem, kde všechna čest a sláva byla výlučně prokazována jedinému pravému Bohu; místem, kde se věřící mohli shromáždit s důvěrou, že budou syceni slovem i svátostmi bez jakéhokoliv náznaku modernistického jedu.
„Oni mají budovy, my máme Víru.“
S kým se dnes, když je katedrála Notre Dame v ruinách, může počítat, že ji znovuvybuduje k poctě své jmenovkyně? Komu se může důvěřovat, že povede toto úsilí s myšlenkou na větší slávu Boží? Kdyby takoví lidé mezi vůdci Církve a státu dnes byli, nepochybně by pro ně Náš Pán a Naše Paní nešetřili přemírou hojnosti milostí, aby jim v jejich námaze pomohli.
Pravda je však taková, že žádní takoví vůdci s takovou myšlenkou v naší době neexistují.
Je-li tomu tak, snaha o obnovu znesvěcené budovy, jež byla ztracena při včerejším požáru, bude asi nejlépe vedena člověkem jako je Macron; člověkem, který tuto budovu vnímá docela jasně ne jako to, co byla, ale jako to, čím se stala.
Jak jeho prohlášení naznačuje, Notre Dame de Paris – budova, která byla takřka zcela strávena plameny 15. dubna 2019 – se navzdory svým slavným počátkům stala jen věcí o nás, o „naší historii, naší literatuře, našich osvobozeních“.
V tomto kontextu francouzský prezident mluvil o „naději“. Nikoliv o teologické ctnosti, která vždy upírá naše zraky na spásné dílo Krista a na věci věčné, ale na pozemský druh [ctnosti], která vkládá svou důvěru jenom v člověka. To je falešná naděje; naděje, jež ho inspirovala, aby zašel tak daleko, že si jménem člověka, bez Boha, připisuje to, že „před více než 800 lety vybudoval tuto katedrálu“, jen aby vše zakončil: „buďme pyšní“.
S tímhle na paměti není žádným překvapením, že přišla také zpráva, že Macron slibuje, že znovuvybuduje Notre Dame „způsobem odpovídajícím našemu modernímu různorodému národu“.
Jak příhodné.
Má rada, milý čtenáři: Nenech se natolik pohnout emocemi, aby ses nechal vtáhnout do úsilí o obnovu, ať finančně, nebo jinak; přinejmenším ne do chvíle, kdy budou modernisté vypuzeni z našeho středu a Kristova vláda bude uznána a naši vůdci, zvláště naši duchovní, na ní budou trvat.
V tuto chvíli mohou oni mít budovy včetně Notre Dame de Paris. Kéž se Bohu, když čekáme na jejich vypuzení, uráčí dát nám milost, abychom vždy měli jedinou pravou Víru.
Zdroj: AKA Catholic
Překlad: D. Grof