neděle 7. května 2017

Komentář Eleison DXII – Dvojí (za)svěcení (2017)


Komentář Eleison DXII – Dvojí (za)svěcení (2017)
(512)
6. května 2017
DVOJÍ (ZA)SVĚCENÍ
Jako komentář k svěcení nového biskupa a zasvěcení Ruska, které se mají odehrát příští týden ve Vienně ve Virginii na východním pobřeží USA, je zde svědectví od dalšího čtenáře těchto „Komentářů“ pocházejícího z Brazílie. Jeho svědectví staví (za)svěcení z 11. a 12. května do kontextu dnešní krize světa a Církve, kontextu, který jim nedává ani příliš velkou, ani příliš malou důležitost, ale zdůrazňuje ústřední roli, kterou v obou případech bude hrát Neposkvrněné Srdce Panny Marie. Píše:
Čtu, že v „Komentářích“ neustále odkazujete na všech 15 tajemství svatého růžence. V dopise z 30. let 20. století sestra Lucie z Fatimy napsala, že kdyby jen ostatní národy byly jako Portugalsko slavnostně zasvěceny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, pak by „jim nebe poskytlo stejně velké nebo i větší milosti“. Bůh si jasně přeje spasit národy světa skrze Srdce Panny Marie, a kdokoliv to chápe, obdrží od Boha zvláštní milosti. Přesto jaký jiný národ než Portugalsko vykonal se všemi svými biskupy takové zasvěcení? Nevím o žádném.
Jestliže však většina lidí nemá prospěch ze zázraků Neposkvrněného Srdce, Ona se ještě milostivě uráčila poskytnout milost pokorným laikům, jak to můžeme dosvědčit my zde v naší části Brazílie. V roce 2011 byla naše kaple zasvěcena Neposkvrněnému Srdci a řetěz na zdi symbolizuje svaté otroctví naší kaple vůči Blahoslavené Panně. Zvláště nyní po několik let konáme pobožnost pěti prvních sobot. Když nemáme žádnou mši, děláme, co můžeme, s růžencem, duchovním Přijímáním, patnáctiminutovým rozjímáním o tajemstvích růžence a smírným úmyslem vůči Neposkvrněnému Srdci, jak nás o to Naše Paní žádala.
Její růženec, všech patnáct tajemství, se jedna či druhá naše skupina modlí každý den od roku 2012 před Nejsvětější svátostí oltářní, a bezpočet milostí, které jsme získali, jsou těžko uvěřitelné. Tato růžencová pobožnost a pobožnost prvních sobot je pro Boha mimořádná i v těchto našich zlých časech. Je světlem naší doby temnoty a apostaze. Musíme tuto pobožnost praktikovat, studovat celé pozadí zjevení ve Fatimě, a to, co se naučíme, aplikovat na svůj život a ve skupinách „Odporu“.
Vzhledem ke všem obtížím života v liberálním světě bez Krista, vzhledem k revoluci ničící pevnost Tradice, jíž bylo Bratrstvo sv. Pia X., vzhledem k naší vlastní bídě a početným hříchům, by nebylo žádným přeháněním říct, že díky růženci a prvním sobotám si zachováváme miniaturní křesťanstvo, katolickou skupinu s katolickou atmosférou, s dobrými přáteli a solidní duchovní a naukovou formací, která je antiliberální i kontrarevoluční. Máme své lidské problémy, to je jisté, ale dostáváme mnoho milostí od Neposkvrněného Srdce. S patnácti tajemstvími každý den jsme svědky zázraků způsobených Blahoslavenou Pannou u člověka, města, velkoměsta, dokonce i země. Blahoslaven buď růženec Panny Marie!
Zde je velikost i malost (za)svěcení příštího týdne. Malost spočívá v jejich pomoci zachovat na nejskromnější úrovni, ve světě ponechaném ďáblovi, křesťanská místa. Taková místa jsou možná kdekoliv a jsou všude ohromně přínosná, protože existuje nesmírná velikost v příspěvku ke spáse duší pro celou věčnost. A zvláštní poděkování za obě nadcházející (za)svěcení jdou Neposkvrněnému Srdci Blahoslavené Panny Marie.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof