sobota 20. července 2013

Komentář Eleison CCCXIV – Dlouhodobá předpověď (2013)

Komentář Eleison CCCXIV – Dlouhodobá předpověď (2013)
(314)
20. července 2013
DLOUHODOBÁ PŘEDPOVĚĎ 
Skoro před 20 lety jistý biskup Bratrstva sv. Pia X. ukázal, že je možné předvídat zradu FSSPX arcibiskupa Lefebvra, která téměř nastala v letech 2009 a 2012 a u níž stále existuje riziko, že nastane. Byl znepokojen sebeobdivem a nedostatkem vážnosti, které pozoroval na poslední volební generální kapitule FSSPX. Zde je souhrn (s několika přímými citacemi) toho, co řekl v domě Bratrstva v Le Brémien ve Francii 17. července 1994 (Vyhledejte si na internetu: Un évêque s´est levé le Brémien, a měli byste nalézt původní text ve francouzštině).
Bylo by hezké moct říci, že v FSSPX všude otevíráme domy, budujeme, vstupujeme do nových zemí, máme povolání, že všichni jsou milí a příjemní a mladí a nadšení, že máme čtyři biskupy a tak dále. „Proč bychom však měli mít jakoukoliv zvláštní ochranu před silami, které se dnes uvolnily a které smetly tisíce vynikajících biskupů a kněží v konvenční Církvi? (...) Jaké jsou kvality Bratrstva, jaké jsou jeho záruky?“ Mládí, ach ano, mládí je pěkné, dobře vypadá, je fyzicky silné, ale co věk, zkušenosti a moudrost let? Jak se od mládí může očekávat moudrost?
V 50. a 60. letech se zdálo, že je Církev v dobrém zdraví, hrdinně vzdorovala počátku poválečného světa. V Anglii a v USA byly ohromné počty obrácení každý rok, takže se mohlo zdát, že svět je v bodě obratu ke katolické víře. Co se však stalo? Přesný opak. S Druhým vatikánským koncilem přestala pravda bojovat a katolická Církev se vzdala modernímu světu.
Nechte mě tedy ukázat vám analogický scénář pro Bratrstvo. V 90. letech toto krásné malé Bratrstvo se všemi svými úžasnými malými kněžími hrdinně vzdoruje selháním a zradám oficiální Církve. Existují obrácení a lidé si uvědomují, že nová Církev se mýlí a je nefunkční, ale právě, když se oficiální Církev zdá být v bodě kapitulace, co můžeme vidět? Neříkám, že to uvidíme, ale co můžeme vidět? Bratrstvo se vzdává a přechází k oficiální Církvi. Jestliže by se univerzální Církev mohla zhroutit, proč ne mnohem menší Bratrstvo?
A zde je další úvaha. Před Druhým vatikánským koncilem měl každý katolický řád a bratrstvo nad sebou kongregace Římské kurie, takže „když se něco v bratrstvu nedařilo, včetně selhání na straně jeho vůdčích osobností, což je něco vždy lidsky možného, pak se člověk vždy mohl odvolat k Římu a Řím mohl zakročit. Za starých časů by obecně intervenoval ve prospěch toho nejlepšího, zatímco dnes obecně intervenuje pro to nejhorší, takže nyní „je lepší nebýt pod Římem, ale mějte se na pozoru, za to se musí zaplatit, konkrétně tím, že zde není nikdo nad námi a tak je naše generální kapitula, náš malý generální představený stropem! Nebezpečí!“ Bratrstvo je odkázáno na své vlastní zdroje. Arcibiskupu Lefebvrovi bylo 65 let, když Bratrstvo založil. Ale kolik starých mužů s dlouho zkušeností má Bratrstvo v roce 1994?
Stručně, proč by Bratrstvo mělo být ušetřeno problémů univerzální Církve? Já nechci, aby se Bratrstvo rozpadlo, a prosím Boha, já neučiním nic, abych pomohl tomu, aby se tak stalo, mohu však jen říci, že bych nebyl překvapen, kdyby se rozpadlo. Bůh jej může uchovat, může však také dovolit, aby šlo cestou všeho tělesného, aby nás přinutil uvědomit si, jak málo můžeme zvládnout samotní. Potřebujeme moudrost a zvláštní pomoc od Boha.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof