pondělí 5. února 2024

Kněží a učenci žádají církevní vůdce, aby papeže vyzvali ke stažení Fiducia supplicans (2024)

 

Kněží a učenci žádají církevní vůdce, aby papeže vyzvali ke stažení Fiducia supplicans (2024)

Nikdy v dějinách katolické Církev se žádný dokument římského Magisteria nesetkal s tak ostrým odmítnutím jako deklarace Fiducia supplicans

Maike Hicksonová

(LifeSiteNews) – Dnes na svátek Očišťování bl. Panny Marie, zveřejnilo asi devadesát kněží, učenců a spisovatelů nové prohlášení, které se připojuje ke sboru katolických hlasů, jež se staví proti papežem schválené deklaraci Fiducia supplicans, což je dokument povolující žehnání homosexuálních párů a dalších páru v neregulérních svazcích. Signatáři se obracejí na biskupy a kardinály katolické Církve a žádají je, aby taková požehnání ve svých diecézích zakázali a aby papeže Františka vyzvali k úplnému stažení tohoto dokumentu.

Autoři poukazují na to, že proti tomuto dokumentu vydaném Dikasteriem pro nauku Víry a podepsaném kardinálem Victorem Manuelem Fernándzem vyvstala velmi ostrá reakce, a říkají, že „významná část biskupů světa jej ve skutečnosti odmítla kvůli zjevnému rozchodu s Písmem svatým a Tradicí Církve“. Proti tomuto vatikánskému dokumentu se vyslovili i kardinálové jako například kardinál Robert Sarah a kardinál Gerhard Müller.

Tato synovská výzva uvádí následující argumenty proti dokumentu:

Konkrétním znamením, které se tímto požehnáním dává před celým světem, je tedy to, že „neregulérní páry“, jak mimomanželské tak homosexuální, budou dle katolické Církve nyní přijatelné pro Boha, právě v tom typu svazku, který je specificky uzpůsobuje jako páry. Stejně tak nemá smysl oddělovat „pár“ od „svazku“, jak se to pokusil udělat kardinál Fernández, protože pár je párem díky svazku, který mu dává existenci.

Ve světle závažnosti tohoto nového vatikánského dokumentu se signatáři domáhají, aby biskupové „určitě“ nezachovávali „mlčení“, „protože pohoršení, které již nastalo, je vážné a veřejné, a pokud se nezastaví, bude se stále více prohlubovat“.

Mezi signatáři jsou početné osobnosti, které jsou čtenářům webu LifeSite známé, jako například:

Otec Gerald Murray, otec Robert Sirico, otec Glen Tattersall, jáhen Nick Donnelly, profesor Claudio Pierantoni, Dr. Peter Kwasniewski, profesor John Lamont, profesor Roberto de Mattei, profesorka Anna Silvas, Dr. Gerard van den Aardweg a profesoři John a Anna Ristovi. Mezi novináři zde lze najít Philipa Lawlera, jeho ženu Leilu a Erica Sammonse, jakož i šéfredaktora webu LifeSite Johna-Henryho Westena.

Tato synovská výzva byla zveřejněna zároveň ve vícero jazycích jako například španělsky na Infovatikana.com, německy na Katholisches.info, italsky a francouzsky ji zveřejnil Sandro Magister, a dále ji zveřejnili weby Crisis Magazine, InfoCatólica a jednotlivci jako Edward Pentin a další.

Zdroj: LifeSiteNews

Překlad: D. Grof