neděle 14. května 2023

Komentář Eleison DCCCXXV – Svěcení – zpětné ohlédnutí (2023)

 

Komentář Eleison DCCCXXV – Svěcení – zpětné ohlédnutí (2023)

(825)

6. května 2023

SVĚCENÍ – ZPĚTNÉ OHLÉDNUTÍ      

Existuje staré anglické vyjádření pro to, když se někdo snaží dělat dvě věci najednou, které najednou dělat nejde – „Utíkat se zajícem a lovit se psy.“ Člověk buď může utíkat s lovenými, nebo může lovit s lovci, ale nemůže dělat obě věci najednou. Dalším vyjádřením pro tutéž skutečnost je: „Nemůžete svůj koláč mít a zároveň jej sníst.“ Když jej sníte, už jej nebudete mít. Když jej chcete mít, nesmíte jej sníst. A ještě jedno vyjádření je: „Nemůžete mít oboje…“ Buď bude mít žena vlastní kariéru, nebo bude mít vlastní děti – nebo bude mít z obojího jen polovinu: kariéru strávenou touhou po dětech. V reálném životě si musíme vybrat a nikoliv „lavírovat a nakonec nemít nic“.

Arcibiskup Lefebvre v katolické Církvi v roce 1988 stál před trýznivou volbou: Jak říkal, buď „Operace přežití“ a vysvěcení čtyř svých kněží na biskupy k zajištění toho, aby jeho Bratrstvo sv. Pia X. mohlo přežít, k obraně plnosti pravé Víry proti falešné autoritě, která byla bez precedentu v celé historii Církve založena na ničení této Víry, nebo „Operace sebevražda“ díky které by své Bratrstvo zanechal bez vlastních biskupů a to by bylo nakonec ponecháno na milost ničitelům, kteří by skoncovali s pravou Vírou, naukou, mší a kněžstvím. Když stál před touto volbou, neusiloval o to, aby udělal dvě protikladné věci najednou. Beze stopy kompromisu se rozhodl vysvětit pro Tradici nějaké biskupy a plodem jeho volby, jak jsme viděli, bylo přežití katolické Víry, nauky, mše a kněžství. Falešná autorita jej samozřejmě „exkomunikovala“, ale on tomu nevěnoval pozornost. Věděl, že takový trest je stejně neplatný jako jeho autoři, dokud budou ničit Víru.

Když toto rozhodnutí učinil, byl na to velmi osamocený a po svém boku měl při obřadu svěcení pouze jednoho dalšího biskupa, biskupa de Castro Mayera z Brazílie. Většina kněží Bratrstva v té době arcibiskupa následovala, což jim slouží ke cti, a byli na to hrdí. Plodem toho, že si zvolil Pravdu a stál si za svým rozhodnutím a nikdy až do své smrti o necelé tři roky později neučinil ani nejmenší kompromis, bylo to, že se Bratrstvo příštích dvacet let postupně těšilo nejplodnějším létům ze všech, a celému katolickému světu podalo živoucí důkaz, že katolická tradice není ani mrtvá, ani zastaralá. Kousek po kousku si čím dál více katolíků uvědomovalo, že je Druhý vatikánský koncil a jeho vůdčí darebáci oklamali.

Bohužel vedení Bratrstva asi dvacet let po svěceních přestalo chápat, co bylo arcibiskupovou motivací a úspěchem – konkrétně obrana Víry, která byla zrazována – a tak příštích patnáct let usilovalo o nějaké oficiální schválení ze strany bezbožných oficiálních představitelů Církve, kteří se usilovněji než kdy dřív snaží zničit Víru jako například s pomocí pohanství Pačamamy či „synodality“ v německém stylu.

Existuje však stopa naděje, že se Bratrstvo může vrátit zpět ke svému zakladateli, velkému arcibiskupu Lefebvrovi. Dnes, 18. dubna, pořádal generální představený P. David Pagliarani celosvětovou online schůzi představených Bratrstva, aby jim řekl hlavně dvě věci. Za prvé, že by měli začít připravovat své lidi na priorátech nebo kolem seminářů na zprávu o svěcení nových biskupů v rámci Bratrstva. S oficiálním schválením Říma nebo bez něj? „Toť otázka.“ Pokud to bude s oficiálním schválením Říma, pak to s největší pravděpodobností bude nějaká past. Pokud to bude bez oficiálního schválení, pak je to další dobré znamení, že kněží FSSPX obnovují víru svého zakladatele. A za druhé, P. Pagliarani řekl, že nový vatikánský dokument k synodálnímu projektu pro budoucnost Církve vyhlašuje, že „hierarchická struktura Církve musí být odstraněna“. Jinak řečeno, strukturální struktura Církve se musí odstranit, což znamená zrušit samotnou Církev. A to byl od počátku záměr Druhého vatikánského koncilu, jak od počátku viděly jasné mozky, jakým byl arcibiskup Lefebvre.

Začíná jeho Bratrstvo vidět jasněji? Nebo se znovu nechává oklamat? To ještě není jasné. Jisté a určité však je, že pokračuje válka mezi Božími přáteli a nepřáteli, která je celé věky stejná. Musíme se horlivě modlit růženec a musíme milovat pravdu a říkat ji, ať se děje, co se děje.

Kyrie elesion

Zdroj:The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof