sobota 7. ledna 2023

Třetí tajemství předpovídá katastrofy, jimž dnes svět čelí (2023)

Třetí tajemství předpovídá katastrofy, jimž dnes svět čelí (2023)

P. Paul Kramer

„Země však byla před Bohem zkažená a plná násilí.“ (Gen. 6:11)

Ačkoliv sestra Lucie sepsala třetí fatimské tajemství jen na jeden malý list papíru, předpovídá katastrofické události velikého významu – strašné důsledky hříchů lidstva a odmítání naléhavých požadavků ze strany Naší Paní Fatimské.

To, co o třetím tajemství vím, jsou náhledy sestavené ze spolehlivých proroctví. Prvně si toto tajemství přečetl papež Pius XII. v roce 1957, ale nebylo zveřejněno. Faktem je, že bylo znovu otevřeno v roce 1960, kdy jej četl papež Jan XXIII. Dodneška však nebyl celý text zveřejněn.

To, co o tomto tajemství víme, je od těch, kteří měli přímý kontakt na osobu, která tajemství znala nebo která jej sama četla a hovořila o něm. Jedním člověkem, o němž víme, že třetí tajemství četl, je Malachi Martin. Ten byl na setkání, kde Jan XXIII. otevřel obálku a přečetl si tajemství. Malachi hovořil mnoha současnými jazyky a byl specialistou na semitské jazyky a tak záměrem jeho přítomnosti bylo, aby pro různé kardinály a preláty dělal tlumočníka do různých jazyků.

Tímto způsobem se seznámil s obsahem třetího tajemství. Ačkoliv byl pod přísahou a nesměl tajemství odkrýt, často dělal narážky na to, že určité události jsou součástí tajemství, jako například když v roce 1997 řekl, že události v Rusku a na Ukrajině – zejména v Rusku a v Kyjevě – budou katalyzátorem, který povede k rozpoutání třetí světové války. V současnosti skutečně vidíme, jak se tyto předpovězené události odehrávají.

Malachi také řekl: „V tajemství je velmi bezútěšné poselství – očekáváme bezútěšné časy. Odkazuje na epidemie, které přes noc vyhladí národy.“ Svět začíná být zaplavený smrtí. Lidé po celé planetě umírají v důsledku povinné „bio-zbraně“ – tzv. vakcíny proti covidu. Třetí tajemství však nepředpovídá jen epidemii – varuje také před dalšími globálními katastrofami.

Víme, že jednou z hlavních událostí, která bude předcházet velké globální katastrofě, bude zhroucení organizační struktury katolické Církve. Pokud jde o Vatikán, vidíme velmi dobře, že takové zhroucení už probíhá. Vatikán teď začínají ovládat cizí zájmy. Zájmy, které jsou nepřátelské vůči katolicismu. Ďáblovy pohůnci u vlády se maskují jako katolíci, ale Bergoglio a jeho banda katolíky nejsou – jejich náboženstvím je Agenda 2030 Spojených národů. Bergogliův podíl na environmentalismu je samozřejmě do velké míry součástí uctívání přírody, které je jádrem globálního náboženství OSN, jež plánují. Se zrušením mše pak uvidíte další velkou katastrofu. Malachi nám říká, že třetí tajemství varuje: „Velká část severoamerického kontinentu bude odplavena a národy budou vyhlazeny.“ Kanonizovaný světec Padre Pio z Pietrelciny řekl totéž: „Velmi velká země“ (a označil Severní Ameriku). Při jiné příležitosti naznačil, že to bude zahrnovat i Kanadu – Kanada bude odplavena. A ohledně téhož tématu papež Jan Pavel II. varoval, že se vzedmou oceány a velké části země budou zcela zaplaveny.

Kardinál Ratzinger, ještě než se stal papežem Benediktem XVI., řekl: „V tajemství je to, co již bylo řečeno v jiných mariánských zjeveních.“ Samozřejmě hovoří o jiných pravých zjeveních. V nebeských zjeveních Blahoslavené Panny Marie, které obdržela blahoslavená Elena Aiello (blahořečená papežem Benediktem XVI. krátce před tím, než se vzdal svého papežského úřadu), se prozrazovalo, že Rusko napadne Ameriku tajnými zbraněmi.

Co však jsou tyto tajné zbraně?

Mohou to být zbraně ovlivňující počasí, mohou to být věci, které se týkají životního prostředí. A také jsou zde zbraně, které jsou skutečně „neznámými zbraněmi“, jako například ty, na něž Donald Rumsfeld odkazoval jako na „utajené neznámé“! Existují rakety, které když vybuchnou, mohly by způsobit šest set metrů vysokou tsunami, která by spláchla vše, co by jí stálo v cestě na míle daleko do vnitrozemí. Když se vrátíme k tomu, co Malachi řekl o Kanadě, můžeme konstatovat, že její geografie je taková, že by Kanada mohla být odplavena.

Dalším možným případem zmizení národů by mohlo být něco sopečného – jako například sopka na Islandu. Kdyby tam proběhla erupce podobná erupci sopky Krakatoa, Island by mohl zcela zmizet – jako ostrov Krakatoa, který už neexistuje! Odplaveny by byly i další národy.

Proč však Bůh dopustí, aby se tak strašné věci staly? Je to proto, že žijeme v době, která je horší než doba Noemova, kdy byla země prostoupena násilím a potopa spláchla vše.

Boží zákon byl vyhlášen nejprve Mojžíšem a proroky a poté apoštoly Ježíše Krista. Boží zákon se nerespektuje! Nemylme se – bude hůř! Žijeme v době, která je horší než doba Noemova – a i dnes je země prostoupena násilím. Trpíme v důsledku hříchů lidstva a odmítnutí naléhavého fatimského poselství.

Pamatujme si však také slova naděje z Fatimy: „Nikdy není příliš pozdě utéct se k Ježíši a Marii.“

Zdroj: Servants of Jesus and Mary, Issue 64, January 2023, str. 1

Překlad: D. Grof