středa 5. října 2022

Příprava na podzemní Církev – 10 (2021)

Příprava na podzemní Církev – 10 (2021)

Poznámka REX!: Richard Wurmbrand (1909–2001), autor textu, byl rumunský Žid, který konvertoval ke křesťanství a stal se luteránským pastorem. Po převzetí vlády komunisty v Rumunsku působil v rámci podzemních křesťanských struktur. Zažil mnohaleté věznění a brutální mučení. Kvůli mezinárodnímu politickému tlaku byl propuštěn a vykoupen křesťanským organizacemi na Západ, kam na naléhání svých spolupracovníků odešel. Následně publikoval zprávy o perzekuci křesťanů a založil organizaci Voice of the Martyrs (Hlas mučedníků). Je mimo jiné autorem zajímavých knih Mučen pro Krista a Marx a Satan.

Stejně jako jiní uprchlíci z východního bloku, i Wurmbrand si brzy všimnul krize Západu a je známý jeho následující citát: „Kdo poznal duchovní krásu podzemní církve, ten už nemůže být spokojen s prázdnotou některých západních [křesťanských] sborů. Na Západě jsem trpěl víc než v komunistickém vězení, protože jsem mohl na vlastní oči vidět umírání západní civilizace.

Autor článku byl protestantským pastorem a členem luteránského sboru, který je křesťanskou sektou, ačkoliv o sobě mluví jako o církvi. Autorovy postřehy však mohou být v budoucnosti obecně použitelné pro jedinou pravou katolickou Církev. Z tohoto důvodu je v překladu ve spojení podzemní Církev psáno slovo Církev s velkým písmenem, přičemž tím není myšlena žádná protestantská sekta. Na místa, která jsou v textu zásadně nekatolická, upozorňujeme poznámkou překladatele.

***

Zrádné hádky

Richard Wurmbrand

V podzemní Církvi není povolena ani ta nejmenší hádka. Každá hádka v podzemní Církvi znamená zatýkání, bití a možná i smrt. Naši protivníci sledují a poslouchají. Mají v podzemní Církvi své informátory. Kdykoliv nastane hádka, jsou zde i vzájemná obvinění. Jeden druhému řekne: „Když jsi byl s bratrem Smithem, udělal jsi to a to, atd.“ Takže policie dostane Smitha.

Hádky vždy vynášejí jména a fakta. Proto se v Písmu svatém píše: „Cestou se nehádejte.“ Vím o jednom městě v Rumunsku, kde došlo ke strašné hádce mezi dvěma kongregacemi. Jedna byla baptistická a druhá byli Plymouthští bratři. Byla to tak strašlivá hádka, že jejím výsledkem bylo zatčení vůdců obou kongregací.

Vím, že do nebe mohu vejít pouze, když budu svatý. Bylo by tedy lepší začít být svatý dnes. Bude příliš pozdě začít být svatý, když už budu na cestě do nebe! Nebudete vědět, jak začít. Jestliže je tedy v případě [komunistického] převratu lepší se nehádat, je nejlepší se nehádat už teď.

Bohužel existují hádky mezi organizacemi, které fungují za nebezpečných podmínek. Nakolik je to možné, měli bychom se hádkám vyhnout. Dokonce i rodinná hádka může znamenat smrt. Byl jsem ve stejné vězeňské cele s mužem, který měl přítelkyni. Jak se to v mladém věku stává, potkal jinou dívku, které dal přednost před tou první dívkou. Jí však řekl různá tajemství a ta dívka informovala tajnou policii. Dostal doživotí. Ve vězení se zbláznil.

Příprava na podzemní práci má podobný základ jako příprava na normální křesťanskou práci, je jenom mnohem hlubší a musí se stát mnohem reálnější – musí být součástí života. Znám země, kde byly dvě kongregace zničeny hádkou mezi dvěma pastory nebo dvěma staršiny církve. Stává se to všude, ale v tyranské zemi to znamená uvěznění a možná i smrt.

Zdroj: Richard Wurmbrand, Preparing for the Underground Church, The Voice of the Martyrs, str. 15

Překlad: D. Grof