úterý 1. března 2022

Příprava na podzemní Církev – 4, 5 (2021)

Příprava na podzemní Církev – 4, 5 (2021)

Poznámka REX!: Richard Wurmbrand (1909–2001), autor textu, byl rumunský Žid, který konvertoval ke křesťanství a stal se luteránským pastorem. Po převzetí vlády komunisty v Rumunsku působil v rámci podzemních křesťanských struktur. Zažil mnohaleté věznění a brutální mučení. Kvůli mezinárodnímu politickému tlaku byl propuštěn a vykoupen křesťanským organizacemi na Západ, kam na naléhání svých spolupracovníků odešel. Následně publikoval zprávy o perzekuci křesťanů a založil organizaci Voice of the Martyrs (Hlas mučedníků). Je mimo jiné autorem zajímavých knih Mučen pro Krista a Marx a Satan.

Stejně jako jiní uprchlíci z východního bloku, i Wurmbrand si brzy všimnul krize Západu a je známý jeho následující citát: „Kdo poznal duchovní krásu podzemní církve, ten už nemůže být spokojen s prázdnotou některých západních [křesťanských] sborů. Na Západě jsem trpěl víc než v komunistickém vězení, protože jsem mohl na vlastní oči vidět umírání západní civilizace.

Autor článku byl protestantským pastorem a členem luteránského sboru, který je křesťanskou sektou, ačkoliv o sobě mluví jako o církvi. Autorovy postřehy však mohou být v budoucnosti obecně použitelné pro jedinou pravou katolickou Církev. Z tohoto důvodu je v překladu ve spojení podzemní Církev psáno slovo Církev s velkým písmenem, přičemž tím není myšlena žádná protestantská sekta. Na místa, která jsou v textu zásadně nekatolická, upozorňujeme poznámkou překladatele.

***

Pochyby vytvářejí zrádce

Richard Wurmbrand

Jsem Žid. V hebrejštině, v jazyce, kterým mluvil sám Ježíš a v němž bylo předáno první zjevení, neexistuje slovo „pochyby“. Pochybovat je pro člověka tak špatné jako by pro něj bylo chodit po čtyřech – nebylo zamýšleno, aby chodil po čtyřech. Člověk chodí vzpřímený, není zvíře. Pochybovat je nelidské.

Na každého z nás přicházejí pochyby, nedovolte však, aby se pochyby o základních naukách Písma svatého, jako je Boží existence, vzkříšení Ježíše Krista nebo existence věčného života uhnízdily ve vaší mysli. Každá teologická nebo filozofická pochyba z vás činí potencionálního zrádce. Můžete si dovolit pochyby, když v klidu studujete a připravujete si kázání a dobře jíte – nebo píšete knihu. Tehdy si můžete dovolit celou řadu smělých myšlenek a pochyb. Když vás [nepřátelé] mučí, mění se tyto pochyby na zradu, protože se musíte rozhodnout, zda žít nebo pro tuto víru umřít.

Jednou z nejdůležitějších věcí při duchovní přípravě pracovníka pro podzemí, je vyřešení vlastních pochyb. Když v matematice nenaleznete řešení, možná jste někde udělali chybu, takže pokračujete, dokud jej nenajdete. Nežijte s pochybami, ale hledejte jejich řešení.

Zkouška mučením

Richard Wurmbrand

A nyní k samotnému momentu mučení. Mučení je někdy velmi bolestivé. Používají do ruda rozžhavené železo. Někdy je to prosté bití. Všichni jsme jako děti dostávali výprask a bití je jen jiným druhem výprasku. Je velice snadné snášet prosté bití. Ježíš řekl, že bychom k Němu měli přijít jako děti, což jsou kandidáti na výprask!

Přišla ke mně jedna lékařka a řekla: „Co bych měla dělat? Přemýšlím o tom, že vyskočím z okna. Znovu a znovu mě volají a chtějí ze mě udělat informátora, pokud jde o podzemní Církev. Vyhrožují mi, že mě zbijí, pokud to nepřijmu. Co bych měla dělat? Je hrozné přemýšlet o tom, že mě zbijí. Neustojím to. Mám možnost stát se informátorem, nebo skočit z okna.“ Řekl jsem: „Máte ještě jiné řešení. Dejte svému manželovi do ruky hůl a řekněte mu, aby vás pořádně seřezal, a uvidíte, kolik snesete.“ Nebojte se výprasku.

Pokud však jde o nás, komunisti se nezastavili u výprasku – používali velmi rafinované mučení. Musíte vědět, že mučení může působit oběma způsoby. Může vás zatvrdit a může posílit vaše rozhodnutí neříct policii nic. Jsou zloději, kteří vzdorují jakémukoliv mučení a nezradili by nikoho z těch, se kterými při loupeži spolupracovali. Čím víc je bijete, tím zatvrzelejšími se stávají. Nebo může mučení prostě zlomit vaši vůli.

Nyní vám řeknu o jednom velmi zajímavém případu, který publikoval český komunistický tisk. Víte, že za Dubčeka nastalo období uvolnění a tehdy se v Československu mohly publikovat určité věci. V té době se objevil jeden článek. Novotný, který byl Dubčekovým předchůdcem a byl komunistickým diktátorem, zatknul jednoho ze svých blízkých soudruhů, komunistického vůdce, přesvědčeného ateistu a člena Ústředního výboru komunistické strany. (Nejen křesťané, Židé nebo vlastenci byli ve vězení. Jeden komunista zavíral druhého a mučil jej stejně, jako by mučil kohokoliv jiného.) Zatkli tohoto komunistického vůdce a zavřeli jej samotného do vězeňské cely. Celou procházely elektromagnetické paprsky, které narušují myšlení. Reproduktor ve dne v noci opakoval: „Jmenujete se Josef nebo se nejmenujete Josef?“ (Nejmenoval se Josef.) „Rozmyslete se. Jste Josef nebo nejste Josef? Největším zločincem v Americe byl Dillinger, ale vy jste větší zločinec než Dillinger. Jak se jmenujete? Jste Josef nebo nejste Josef? Jste kontrarevolucionář, jste špion. Jste však Josef nebo nejste Josef?“

Chtěli způsobit, aby se zbláznil. Ve dne v noci. Cítil, že přijde o rozum. V jednu chvíli došel osvícení. „Setkal jsem se teď s neomezeným zlem. Jestliže komunisti mučí křesťana, naprosto to není špatné, protože komunisti věří, že vybudují ráj na zemi. Křesťané jim překážejí, je tedy v pořádku křesťany mučit. Když však komunista mučí komunistu, je to mučení pro mučení. Neexistuje pro to naprosto žádné ospravedlnění. Počkejte však chvilku. Každá mince má dvě strany, každý elektrický kabel má dva póly. Jestliže existuje neomezené zlo, proti komu toto neomezené zlo bojuje? Musí existovat neomezené dobro. To je Bůh a oni bojují proti Němu.“

Když ho zavolali před vyšetřovatele, vešel s úsměvem do místnosti a řekl mu, že teď může vypnout reproduktor, protože přinesl výsledek. „Stal jsem se křesťanem.“ Policista se jej zeptal: „Jak se to stalo?“ On mu řekl celý ten příběh. Policista řekl: „Moment.“ Zavolal několik svých soudruhů a řekl: „Opakujte, prosím, ten příběh před mými soudruhy.“ Opakoval ten příběh a kapitán druhému policistovi řekl: „Říkal jsem vám, že tato metoda nebude fungovat. Přehnal jste to.“

Ďábel není všemohoucí a vševědoucí jako Bůh. Dělá chyby. Zlé mučení je výstřelek, kterého lze docela dobře využít i duchovně.

Zdroj: Richard Wurmbrand, Preparing for the Underground Church, The Voice of the Martyrs, str. 7–9

Překlad: D. Grof