středa 28. dubna 2021

Kněz FSSPX o očkování proti covidu – byl cenzurován? (2021)

Kněz FSSPX o očkování proti covidu – byl cenzurován? (2021)

19. dubna 2021

Poznámka REX!: P. Trevor Burfitt, FSSPX, napsal trefný článek týkající se očkování proti covidu-19, které už někteří věřící z okruhu FSSPX podstupují. Článek byl původně umístěn zde. Bohužel však náhle zmizel. Může to být prostá náhoda, nicméně v posledních letech se takto ztratilo i mnoho jiných článků na různých stránkách FSSPX, které prošly „brandingem“. Naštěstí byl tento článek zálohován na webu The Remnant Newspaper, odkud ho přebíráme.

***

Fr. Burfitt, SSPX

P. Burfitt

Drazí věřící a přátelé Naší Paní andělů,

požehnané Velikonoce! Ať vám Král králů přinese velkou útěchu a posilu. Je na vás pamatováno v modlitbách mých jakožto pastýře, i v modlitbách všech kněží a řeholníků. Vytrvejte. „Nebojte se.“

Po tom, co jsme minulý rok prožili a poté, co jsem hovořil s mnohými z vás o současných záležitostech, jsem rád, že máme dobré lidi a dobré myslitele, kteří jsou ochotní držet se zdravého rozumu a používat ho! Ačkoliv existuje mnoho věřících nyní navštěvujících kaple FSSPX, kteří jsou dobře informovaní o zdraví, světových událostech, politice a Velkém resetu prosazujícím udržitelné cíle, existuje i mnoho těch, kteří nacházejí svůj zdroj zpráv a autority v moderních médiích a sekulárních a humanistických zdravotnických agenturách. Pokud jste jedním z těchto špatně informovaných nebo zastrašených jedinců, buďte pozorní, bdělí a dejte si pozor.

Tytéž mediální zdroje a místní i světové zdravotnické organizace jsou stejnými institucemi, které jsou naprosto připravené a ochotné propagovat nemravnost a nevázanost mezi národy a naší mládeží. Vezměte v úvahu jejich souhlas s potraty, antikoncepcí, bisexualitou, transgenderismem atd. Nemůžeme jim věřit. Jsou tato média ještě našimi přáteli se svou socialistickou politikou či otevřenou propagací agendy, která je proti Kristu a je protiamerická? Sotva. Nedávno jsem se ptal přítele v Portlandu v Oregonu, jak tam vypadá revoluce po volbách v roce 2020. Říkal, že on a jeho žena zvažují budoucnost pro své děti a mladou rodinu. Co dělat? Kam se přesunout? Kdy podniknout akci? Nepokoje a žhářství pokračují a nedávno bylo na nadjezdu nad dálnicí I 5 namalováno prase visící na šibenici. [Prase je v angličtině hanlivý slangový výraz pro policistu. – pozn. překl.] Je to patřičné, pokud jde o pořádek a uctivost mezi lidmi?

S výjimkou některých forem používají schválené vakcíny buňky z potracených plodů pro původní i pokračující testování. Tato fakta se neskrývají. Je udivující, že jsme ochotní mít prospěch z tkáně ukradené potraceným dětem! Jde o nový zdroj mládí? Je to nemorální.

Z mnoha důvodů se pak také samozřejmě lidé cítí být přinuceni přijmout a užívat tuto zdravotní „svátost“ v podobě vakcíny proti covidu-19. Tyto důvody jsou různé: „Jsem starý; Mám zásadní zdravotní důvody; Pracuji ve zdravotnictví; Můj šéf a firma na mě naléhají, abych to udělal pro dobré zdraví firmy; Potřebuji cestovat; Jedu na dovolenou; Opravdu se nechci nechat očkovat, ale moje rodina mi vyhrožuje a tak si myslím, že musím; Nebudu moct pracovat s lidmi, dokud se nenechám očkovat; Všichni mě o to žádají a tak se cítím přinucený a nechci, aby mě dál obtěžovali; Chci se zbavit roušek a společenského odstupu; Nabízejí mi pivo nebo koblihu zdarma, pokud se nechám očkovat; Vím o místě, kde nabízejí letenku, ubytování a jídlo těm, kteří jsou ochotní za očkováním cestovat“. Ano, padly tyto a podobné výroky. Podívejme! Nejsme děti. Měli bychom se nechat zastrašit? Nechat se pronásledovat svými bližními? Jsme připravení se nechat koupit nebo dostat sladkou odměnu za toto ošetření? Potřebují lidé očkování, když mají 99,7% šanci se [z onemocnění covidem-19] zotavit? Určitě ne. Nestaňte se statistickou či experimentální obětí. Buďte pevní.

Roušky nám nijak neposlouží. Vypadáme směšně a stáváme se méně lidskými. Většina lidí, které znám a nosí masky, tak činí, jen aby se přizpůsobili, protože nějaký člověk u nich v okolí má zmocnění ze strany zdravotnické agentury a oni se nechtějí dostat „do potíží s úřady“. Není to pro zdravotní užitek. Zeptejte se odborníků.

Něco je strašlivě špatně a nám se celou dobu lže. Ohlédněte se zpět a uvidíte. Lži a falešné sliby nám předkládají od začátku. Nezapomeňte na rozhovory, které jsem vedl s nyní již proslulými zdravotními agenty, kteří nám předali obsílku a udělili pokutu. Řekli, že důvod proč nemůžeme dostat ucelené informace, je ten, že pracují s omezenými daty. Přesně tak! A tak jsem odpověděl, že nemohou vytvářet pravidla či zákony a vyhánět nás z kostelů na základě tak proměnlivých informací.

Existuje jedna Pravda a jedna Cesta. Tou je Kristus a ten nás nepodvede. Vzbuďte se. Buďte ostražití. Bděte a modlete se.

V Kristu

P. Burfitt

Zdroj: The Remnant Newspaper

Překlad: D. Grof