úterý 18. srpna 2020

Komentář Eleison DCLXXXIII – Růžencový nápor (2020)


Komentář Eleison DCLXXXIII – Růžencový nápor (2020)
(683)
15. srpna 2020
EC
RŮŽENCOVÝ NÁPOR    
Ať už na nás letos na podzim a následně dopadnou jakékoliv věci, bude pro všechny duše, které mají to štěstí, že věří v Boha, podstatné obracet se v myšlení a v srdci k Němu, protože On je v samém středu těchto událostí a bez Něj jim nelze porozumět. Proto velké množství konzervativců i liberálů dnes „kráčí v temnotách“. Pouze duše s Vírou, které „mají světlo života“ (Jn. VIII, 12), mohou pochopit, co se děje.
Po staletí se to, co nazýváme „západní civilizace“ odvracelo od Boha. Přesto jen On mohl vytvořit a vytvořil duchovní a rozumovou duši, která dává život a svobodnou vůli každému živému člověku. To udělal, aby umožnil člověku vybrat si, zda půjde do nebe, pokud bude chtít. Pokud takovou nabídku odmítne, zasluhuje si jít pouze do pekla, což vlastně chtěl, aby se dostal pryč od Boha, protože umřel ve stavu vzpoury vůči Němu. A tak si všechny duše na zemi po celou dobu razí cestu k Němu nebo od Něj v souladu s Boží spravedlností zmírněné Jeho milosrdenstvím, což je oboje nekonečné svým rozsahem. V samém nitru bytí nejnepřátelštějšího ateisty – je Bůh.
A o tomto obracení se k Bohu nebo odvrácení se od Něj je celý lidský život na zemi, ať už to lidé uznávají nebo popírají. Do dneška, do roku 2020, byl Bůh natolik vytěsněn z vnímání, že mezi lidmi mohou být Jeho přátelé i Jeho nepřátelé jako takoví spíše nevědomí než vědomí, nicméně jimi jsou a tím se řídí jejich život. Nevědomé přátele nazýváme „konzervativci“, protože se snaží zakonzervovat poslední zbytky křesťanstva, dnes spíš známé jako „západní civilizace“. Nevědomé nepřátele Boha nazýváme „liberály“, protože se snaží osvobodit od posledních pozůstatků Desatera Božích přikázání.
Síla velikosti Boží dává konzervativcům jejich sílu, která je nesrovnatelně větší, když to pochopí a obrátí se k Němu, ale je velice zmenšená, když za Něj chtějí bojovat bez Něj. Proto se dnes politika stále posouvá do leva, protože konzervativci v sobě mají stále méně Boha nebo za Něj stále méně bojují. Což znamená, že jsou stále slabšími nepřáteli pro liberály při jejich nábožensky fanatickém tažení k Novému světovému řádu bez Boha. Jen díky tomu, že je do něj zatažen Bůh, je střet mezi konzervativci a liberály ve Spojených státech na pokraji občanské války, na pokraji toho, že rozdvojí národ.
Věci zašly tak daleko, že jak řekla v roce 1973 Naše Paní v Akitě v Japonsku: „Pouze já vám teď mohu pomoci“. Také tam řekla: „Modlete se růženec za papeže, biskupy a kněze“. Jádro současného národního i mezinárodního problému skutečně leží v katolické Církvi, protože jediný pravý Bůh má jedinou pravou instituci na zemi, kterou On sám založil, aby lidi přivedl do Svého nebe, a tou je katolická Církev. Svět by asi nebyl v horších potížích, než se dnes nachází, kdyby se agentům Nového světového řádu nepodařilo infiltrovat a ochromit katolickou Církev na Druhém vatikánském koncilu konaném v 60. letech.
Proto tyto „Komentáře” nemohou prosazovat nebo věřit všem druhům dobře míněných, ale neadekvátních akcí k záchraně Církve a světa, ale mohou věřit a věří v „růžencový nápor“, který by se měl odehrát příští měsíc mezi pátkem a nedělí 18.–20. září v hlavní svatyni Naší Paní v Anglii ve Walsinghamu v Norfolku, 45 km od města Norwich. Každý, kdo má zájem opravdu pomoct vyřešit problémy Církve a světa, ať nás kontaktuje na e-mailu respicestellam2015@gmail.com a zúčastní se modlitby všech pěti úplných růženců během 48 hodin. Matko Boží, pomoz!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof