úterý 10. března 2020

Bojovníci nestárnou (2020)


Bojovníci nestárnou (2020)
8. března 2020
received_146084839951293
Vaše Excelence, nejprve to podstatné, chci vám vyjádřit svou srdečnou gratulaci při příležitosti 80. narozenin! Kéž vám Bůh žehná a Naše Paní vás ochraňuje! Děkuji vám také, že jste si vyšetřil čas zodpovědět několik otázek.
***
REX! První otázka je poměrně předvídatelná: Jak se v 80 letech cítíte?
BpW: Docela upřímně, trochu vyčerpaně, ale moje zdraví je lepší, než si zasloužím. Samozřejmě se určitě zhoršuje, ale ještě se pár let může udržet. Jak bude Bůh chtít...
REX!: Kdyby byla možnost změnit některá klíčová rozhodnutí ve vašem životě, existovala by nějaká? A pokud ano, která a proč? Nebo jste vlastně spokojen s tím, jak se věci vyvíjely?
BpW: Dobrá otázka! Zajisté si nemyslím, že jsem vše udělal perfektně, to ani zdaleka, nemyslím si však, že musím nějakého důležitého rozhodnutí litovat. Určitě nelituji, že jsem přijal povolání ke kněžství. V Poémě o člověku-Bohu od Marie Valtorty Náš Pán na jednom místě říká, že život kněze je „únavný, zářící, šťastný“. Shledal jsem ho takovým. Díky Bohu.
REX!: Jaká je vaše vzpomínka na slavení vaší vůbec první mše svaté a vaší první mše svaté jako biskupa?
BpW: Abych řekl pravdu, ani jedna z těch událostí v mé paměti nevyčnívá, ačkoliv si je samozřejmě obě pamatuji. Nevyčnívají z části proto, že kdykoliv jde o emoce, mnozí Angličané mají po ruce výkonnou „hasičskou hadici“, aby věci „zchladili“. Obě události tedy pro mě byly „fajn“. [Zde se jedná o slovní hříčku. Slovo „cool“ znamená mimo jiné „fajn“, ale zároveň i „chladné“. – pozn. překl.]
received_2865573213510198
Mše svatá, Londýn, 8. března 2020
REX!: Jak vidíte svou roli v blízké budoucnosti? Stále intenzivně cestujete po světě a plníte své povinnosti biskupa, vydáváte své týdenní „Komentáře“, radíte lidem, korespondujete s mnoha dušemi atd. Neplánujete omezit některé ze svých aktivit, například cestování?
BpW: Rozhodně musím zpomalovat, takže plánuji méně cestovat. Jsem čím dál víc roztěkaný. Nemohu si vzpomenout, co jsem dělal před pěti minutami! Stojím si za tím, že je to kvůli tlaku předapokalyptické krize Církve, ale ptáček na mém rameni štěbetá, že je to prostě stáří!
received_718349268700936
Narozeninová oslava, Londýn, 8. března 2020
REX!: Existují lidé, kteří biskupa Williamsona vnímají jako člověka, který klade příliš velký důraz na různá katolická proroctví, předpovědi atd. – jedním slovem jako „chiliastu“ – očekávajícího brzy konec času. Můžete okomentovat, jak opravdu vidíte stav dnešního světa?
BpW: Neočekávám brzy konec času, ani nic, co by zahrnovalo tisíc let, tj. [nejsem] „chiliasta“ – očekávám však během, řekněme deseti let, veliký Trest, mnohem horší, než je jakákoliv čistě lidská třetí světová válka, která k němu může vést. Poté vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie, což bude největší vítězství Církve v celé její historii. Podle Naší Paní z La Saletty však toto vítězství potrvá pouze 25 let, než se začne kazit, a teprve pak začne sestup k Antikristu a ke konci světa. Stručně řečeno, šest let je příliš brzy na konec světa, 600 let až přespříliš. Možná 60 let, ale mohlo by to být mnohem víc – všemohoucí Bůh má velmi dlouhou „zápalnou šňůru“, než exploduje, ale až nakonec exploduje, mějte se na pozoru! Dnes je stále a vytrvale vysmíván tím nejneuvěřitelnějším způsobem, ale „Bůh nestrpí posměchu“ (Gal. VI, 7) – měj se na pozoru, lidstvo!
REX!: Strávil jste desítky let prací pro Bratrstvo sv. Pia X. a tak vás jistě mrzí jeho vývoj po smrti arcibiskupa. Co si myslíte o možných scénářích pro Bratrstvo v nejbližší budoucnosti?
BpW: Člověk přeje Bratrstvu vše dobré. Kde bychom dnes byli, kdyby ho arcibiskup Lefebvre nerozšířil po celém světě? Ale jako u každého lidského podniku, zahájeného skvělým zakladatelem, ho jeho nástupci zřídkakdy mohou udržet na jeho úrovni. A tak je tomu i s Bratrstvem sv. Pia X. Hlavním problémem, jak jej dnes vnímám já, je nedostatek vůdců ve vedení Bratrstva, kteří mají vizi a víru, která inspirovala arcibiskupa a umožnila mu postavit se za společenskou vládu Krista Krále, když Druhý vatikánský koncil prodchnul skoro všechny jeho kolegy kněze důstojností člověka a krásami demokracie a moderního světa. Kolik kněží – nebo biskupů – v Bratrstvu je dnes soupeřem pro naše totalitní prostředí? Nevidím ani mnoho naděje, že by z Bratrstva, jaké dnes je, vzešel vůdce nebo skupina vůdců, kteří budou dostatečně chápat tento problém v jeho úplnosti. V Bratrstvu je mnoho dobrých kněží, což je dědictví arcibiskupa Lefebvra, a ti budou nadále dělat dobrou práci, lidsky řečeno však už nikdy znovu v Církvi nebudou stát v čele obrany víry, jak Bratrstvo kdysi hrdě stálo. Myslím si, že všemohoucí Bůh už má v zámyslu jiné přední voje, jak podle mě ukáže čas.
REX!: Celý svůj dospělý život kráčíte ve stopách arcibiskupa Lefebvra. To znamená, že můžete být vnímán jako rebel, potížista a neposlušný. Já vás vidím jako bojovníka, válečníka a křižáka v dobrém slova smyslu. Položím tedy poslední otázku: Je ve vašem srdci stále dostatečný plamen bojovníka za Krista Krále a Jeho Královskou vládu?
BpW: Mám-li být upřímný, nedal bych si čestný titul bojovníka za Krista Krále. Nenávidím však svět lží všude kolem nás a stal jsem se katolíkem kvůli Pravdě a jsem nadále přesvědčen, že Kristus je Pravda, kterou svět rozhodně potřebuje. Budu-li mít štěstí, umřu „ve zbroji“ a budu přitom vzdávat hold Pravdě. To si přeji, veliká Matko Boží!
***
Děkuji vám, Vaše Excelence, za váš čas a za to, co děláte A.M.D.G. Bůh vám žehnej!
received_205125907364873
Richard Williamson a jeho mladší bratr před pár lety...
Rozhovor/překlad: D. Grof
Zdroj: REX!