středa 29. ledna 2020

Svět v naší době (2019)


Svět v naší době (2019)
Kardinál Pie z Poitiers
Picture
(1815–1880)­
***
Je jisté, že jak svět spěje ke svému konci, budou zlí a svůdci mít čím dál víc navrch.
Víra už na světě skoro nebude k nalezení, to znamená, že skoro vymizí z institucí světa.
Dokonce i věřící se budou sotva odvažovat vyznávat své přesvědčení veřejně a společně. Rozštěpení, rozdělení, odtržení společností od Boha, které sv. Pavel určuje jako znamení blížícího se konce („...nisi venerit discessio primum...“) [„..nejdříve totiž musí přijíti odpadnutí..] bude každým dnem čím dál úplnější.
Církev, i když samozřejmě bude stále viditelnou společností, se bude čím dál více zmenšovat, až bude mít rozsah jednotlivců a domácností. Ta, která kdysi ve své mladosti volala: „Je mi tu těsno, uhni mi, ať se tu zabydlím.“, uvidí, jak bude každý kousek Jejího území napadán. Jiná staletí Jí učinila velkou, nyní obklíčenou ze všech stran se Jí to poslední století bude snažit rozdrtit. A nakonec Církev na zemi zažije skutečnou porážku: „...bylo jí [šelmě] dovoleno válčiti se světci a přemoci je“. (Zjevení sv. Jana 13:7) Opovážlivost zla bude na svém vrcholu.
A co při této krajnosti bude zbývající povinností všech pravých křesťanů, všech lidí víry a odvahy?
Odpověď je taková: Přinucení zdánlivou beznadějí své složité situace k ještě většímu nasazení zdvojnásobí své zanícení v modlitbě, svou energii v [různých] dílech a svou odvahu v boji, aby každé jejich slovo a dílo společně volalo:
„Ó Bože, Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se Jméno Tvé. Přijď království Tvé.
Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Sicut in coelo...et in terra!“
A jak jim bude brána země pod nohama, budou tato slova stále polohlasně vyslovovat. A stejně jako v dávné době po srovnatelné pohromě, kdy římský Senát a všechny třídy státu vyšly, aby pozdravily poraženého konzula Varra při jeho návratu a vzdaly mu čest, že nepřestal doufat v republiku („...quod de replublica non desperasset...), stejně i nebeský senát, všechny chóry andělů a všechny třídy Blahoslaveného vyjdou uvítat tyto ušlechtilé borce, kteří pokračovali v boji až do konce a proti očekávání v naději uvěřili, „...contra spem in spem...“ (Ř 4:17).
Přijď, Pane Ježíši.
Překlad: D. Grof