neděle 8. prosince 2019

Komentář Eleison DCXLVII – Knižní doporučení (2019)


Komentář Eleison DCXLVII – Knižní doporučení (2019)
(647)
7. prosince 2019
KNIŽNÍ DOPORUČENÍ
Brzy přijde 25. prosinec a mnoho čtenářů usilovně shání dárky a doufají, že neskončí odložené. Letos se objevilo mnoho dobrých čtenářských materiálů v angličtině v knižní formě, buď poprvé, nebo jako svázané přetisky, jež by katolíkům, kteří nechtějí, aby jejich myšlení rozbředlo, měly pomoc spasit duši. Níže je seznam čtyř jednotlivých knih nebo knižních řad a také tam jsou různé poštovní či elektronické adresy, odkud je lze objednat. (Žádná z nich není k dostání přes soukromé adresy biskupa Williamsona.) Nejprve knihy v abecedním pořádku:
„AS WE ARE?“ [Takové, jací jsme?] od autora Seana Johnsona, který léta detailně sleduje vývoj v Bratrstvu sv. Pia X. Takzvané hnutí „Odporu“ obviňuje Bratrstvo, že se odchyluje od politiky, kdy mělo nejprve dojít k obrácení koncilního Říma předtím, než se s ním bude udržovat kontakt, což byl postoj, který Bratrstvo zdědilo od arcibiskupa Lefebvra (1905–1991). Bratrstvo však popírá jakoukoliv takovou významnou odchylku od arcibiskupa. Ve své knize „As we are?“ Johnson poskytuje mnoho důkazů včetně mnoha elektronických odkazů, že Bratrstvo už dlouho směřuje jiným směrem než arcibiskup, protože jeho nástupci nikdy tak jasně jako on nepochopili celkovou škodu, kterou způsobil koncil a koncilní Římané. Jde o nezbytnou četbu určenou každému katolíkovi, který chce seriózně rozpoznat, zda se Bratrstvo odchýlilo nebo ne.
„ELEISON COMMENTS“ [Komentáře Eleison], jejichž autorem je biskup Williamson, ve třech svazcích, čísla 1–200, 201–400 a 401–600. Jde o úplnou sadu jeho každotýdenních „Komentářů“ od jejich počátku na internetu v Argentině v roce 2007 až po jejich druhé vydání z ledna tohoto roku v Broadstairs v Anglii. Pokrývají různá témata – filozofii, historii, politiku, umění, hudbu, teologii – ale nejužitečnější jsou asi proto, že se snaží všechna tato témata provázat navzájem v perspektivě katolické Víry. Nejsou neomylné, ale diskutují, a každý, kdo tyto diskuse sleduje, pravděpodobně nebude trpět rozbřednutím myšlení.
„RECTOR´S LETTERS“ [Dopisy rektora], také od biskupa Williamsona, ve čtyřech svazcích, jsou dopisy, které psal každý měsíc jako rektor semináře Bratrstva v USA mezi lety 1983 a 2003, kdy ještě byl členem Bratrstva sv. Pia X. Jde o předchůdce „Komentářů Eleison“, ale každý z nich je dvakrát delší, protože vycházely měsíčně, nikoliv týdně. Dokumentují historii Bratrstva v mnoha jeho nejlepších letech a trvale analyzují šílenství naší doby ve stálém Božím světle a světle Jeho jediné pravé Církve. V těchto „Dopisech“ a „Komentářích“ nalezly díky Boží milosti některé duše svou cestu k Němu navzdory všemu zmatení naší potemnělé doby. Díky Bohu.
„VOICE OF THE TRUMPET“ [Hlas polnice] od autora Dr. Davida Whitea, profesora angličtiny z americké námořní akademie v Annapolisu v Marylandu na odpočinku, je životopis jeho dlouholetého přítele biskupa Williamsona od roku 1940 až do doby před pár lety. Pouze první ze čtyř částí je striktně biografická. Ostatní tři části velmi originálním, ale lidovým stylem, vyprávějí příběh biskupovy pokračující bitvy proti moderní církvi a světu. Tento styl autora je jedinečný a on zvlášť díky své silné víře a hluboké znalosti světa hudby a literatury je schopen dát do souvislosti Církev Našeho Pána a moderní svět. Opět se jedná o velmi doporučované čtení pro každého katolíka, který se chce rozčílit nebo zamyslet.
A zadruhé, v abecedním pořádku, čtyři zdroje, kde jsou tyto knihy dostupné:
Akins, Hugh – www.ca.rc.com – zde lze objednat: „As we are?“, „Elesion Comments“ a „Voice of Trumpet“
Amazon Books – amazon.co.uk – zde lze objednat: „Letters“ a „Trumpet“
Cathinfo – www.chantcd.com/book.htm – zde lze objednat „As we are?“
Johnson Sean – Resisters54@gmail.com – zde lze objednat „As we are?“
stmarcelinitiative.com – zde lze objednat: „Letters“ a „Trumpet“
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof