pondělí 24. prosince 2018

Vánoční přání 2018VÁNOČNÍ PŘÁNÍ 2018
 
 
 
 
Kristus se rodí, oslavujte Ho! Kristus přichází z nebe, vítejte Ho!
Kristus je na zemi, povznášejte se! Zpívej Hospodinu všecka země!
( Sv. Řehoř Naziánský)
 
***
 
Přeji všem čtenářům a jejich blízkým požehnané a milostiplné vánoční svátky a do nového roku 2019 mnoho Božího požehnání, naděje a ochranu Blahoslavené Panny Marie!
autor