sobota 16. června 2018

Komentář Eleison DLXX – Řím se připravuje (2018)


Komentář Eleison DLXX – Řím se připravuje (2018)
(570)
16. června 2018
ŘÍM SE PŘIPRAVUJE
V kontextu krize pohlcující katolickou Církev v posledním půl století od Druhého vatikánského koncilu (1962-1965) se mohou dva poslední kroky církevních autorit v Římě zdát překvapivé, protože oba kroky se zdají být ve prospěch oné katolické Tradice, u níž papež František ukazuje tolik náznaků, že si přeje ji jednou provždy vykořenit. Chce být velký zlý vlk opravdu milý na malou červenou karkulku Bratrstva sv. Pia X., nebo jsou to další lstivé kroky, aby ji chytil do pasti svého koncilního doupěte? Připravuje se i Řím na generální kapitulu Bratrstva v polovině července?
První z oněch dvou kroků nastal v polovině února tohoto roku, kdy Komise Ecclesia Dei, uvedená do života v Římě v roce 1988, aby zpomalila katolickou Tradici, protože hrozilo, že se urychlí, zaručila polotradičnímu Bratrstvu sv. Petra užívání velmi tradičních liturgických obřadů Svatého týdne. To jsou obřady, jež se užívaly po staletí před onou reformou liturgie kardinála Bugniniho v 50. letech 20. století, která vydláždila cestu pro novou mši v 60. letech 20. století. Jak se obřady Svatého týdne stávají mezi katolíky, kteří odmítají novou mši, stále populárnějšími, protože Bugniniho rity obsahují tolik rysů oné modernistické liturgie, kterou Pavel VI. zavedl administrativním podvodem v univerzální Církvi v roce 1969, odstupuje Řím nakonec od nové mše?
Stěží. Jak říká proslulý Vergiliův verš: „Ať je to cokoliv, bojím se Danaů [Řeků], byť nesou dary.“ Tento dar Tradici může být Římem snadno plánován tak, aby přesvědčil všechny typy červených karkulek, zvláště účastníky generální kapituly v červenci, že velký zlý vlk nakonec není tak zlý. Kapitula je pro Řím důležitá – ona bašta Víry založená arcibiskupem musí být odstraněna, protože skrze arcibiskupův pravý boj za Víru byla skutečnou překážkou na cestě při pochodu vpřed k novému světovému pořádku, který je zcela nesouměřitelný s velikostí Bratrstva. Tento boj byl od jeho smrti vážně oslaben, Řím se však obává, že jej tato kapitula znovu oživí. Řím chce za generálního představeného buď dalšího liberála, nebo bude stačit i kompromisní kandidát, nikoliv však bojovník za Víru!
Další překvapivý krok Říma přišel 16. května, kdy dobře známý vatikánský novinář Andrea Tornielli upozornil na výňatek z nedávno vydané knihy napsané římským oficiálním představitelem o papeži Pavlu VI. (1963-1978). Tento výňatek je detailním záznamem konverzace ze září 1976, která se odehrála mezi tímto papežem a arcibiskupem Lefebvrem, v rozmezí dvou měsíců od mše celebrované arcibiskupem před velkým zástupem v Lisle ve Francii. Tato mše vyznačovala počátek tradičního hnutí, takže chtěl papež udržet arcibiskupa „na uzdě“. Římané tehdy tuto konverzaci, která trvala něco málo přes půl hodiny, zapsali, ale arcibiskup ji později popisoval poněkud odlišně. Římané si však posledních 42 let ponechávali její obsah pro sebe. Proč ji publikovat nyní?
Odpověď musí ležet v onom „poněkud odlišně“. Obdivuhodná internetová stránka z Latinské Ameriky, Non Possumus, publikovala vedle sebe jeden detail vedle druhého zveřejněný Římany a arcibiskupův vlastní záznam konverzace. Čtenáři Non Possumus si sami mohou ověřit, jak Římané zakryli slepotu Pavla VI. a svou vlastní ničemnost. Vynikající příklad: Pavel VI. obvinil arcibiskupa, že nutí své seminaristy skládat přísahu proti papeži, což bylo naprosto nepravdivé. Arcibiskup deklaroval svou připravenost přísahat na krucifix, že jej papež z takové přísahy obvinil. Římský tiskový mluvčí pak oficiálně popřel, že existovala jakákoliv zmínka o nějaké takové přísaze.
Podobným způsobem římská verze zakrývá propast mezi modernismem Pavla VI. a Vírou arcibiskupa, jako by se účastníci kapituly nemuseli obávat, že existuje jakákoliv hluboká propast mezi koncilním Římem a Bratrstvem – ať si zvolí dalšího liberála za svého představeného, ale postačí i kompromisní kandidát!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof