neděle 10. června 2018

Komentář Eleison DLXIX – Liberálové se připravují (2018)


Komentář Eleison DLXIX – Liberálové se připravují (2018)
(569)
9. června 2018
LIBERÁLOVÉ SE PŘIPRAVUJÍ
Ne všichni spí. Ve Francii kdosi dává pozor na to, jak se liberálové připravují převzít bezprostředně se blížící generální kapitulu Bratrstva sv. Pia X., kde má Bratrstvo svou poslední šanci, pravděpodobně svou vůbec poslední šanci, postavit se za katolickou Víru proti Druhému vatikánskému koncilu, jako to činil arcibiskup Lefebvre. Ať to byl kdokoliv, napsal vynikající článek na Fidélité catholique francophone, který pranýřoval některá zlověstná slova generálního sekretáře Bratrstva, P. Christiana Thouvenota, jež na počátku tohoto roku pronesl v rozhovoru pro časopis Německého distriktu Bratrstva. Následující mnohé dluží tomu článku.
Za prvé, ona zlověstná slova: „Je pravděpodobné, že na generální kapitule (v červenci) bude vznesena otázka současného statutu osobní prelatury. Je to však pouze generální představený, kdo je na čele Bratrstva a kdo je odpovědný za vztahy mezi katolickou Tradicí a Svatým stolcem. V roce 1988 tuto věc arcibiskup Lefebvre jasně ozřejmil.“ Tato slova jsou zlověstná, protože jsou široce otevřená výkladu, že Menzingen, centrála Bratrstva, kde P. Thouvenot pracuje, připravuje své členy a stoupence Bratrstva na to, že generální kapitula bude časem a místem, kde na sebe biskup Fellay právoplatně převezme přijetí nabídky Říma na osobní prelaturu, a tím jednou pro vždy zmrzačí schopnost Bratrstva hájit Víru vzdorováním Novus Ordo mši a Druhému vatikánskému koncilu. A tato slova jsou zlověstná, protože jsou dvojznačná či mylná.
Za prvé, není to generální představený, kdo je sám v čele Bratrstva. Dle Stanov Bratrstva ustanovených arcibiskupem Lefebvrem je pravda, že když je generální představený zvolen, má k dispozici značné pravomoci, a to ne na méně než dvanáctileté volební období, protože arcibiskup chtěl, aby měl generální představený čas a pravomoc něčeho dosáhnout, aniž by byl zdržován, jako byl on sám u Otců Svatého Ducha. Generální kapitula každých šest nebo dvanáct let je však nad generálním představeným, a on se musí řídit politikou, kterou rozhodla. Generální kapitula v roce 2012 teoreticky rozhodla, že jakákoliv „kanonická normalizace“ Bratrstva by vyžadovala většinu hlasů celé generální kapituly, ale v praxi již biskup Fellay „normalizoval“ s Římem zpovědi, kněžská svěcení a sňatky. A nyní jeho generální sekretář hovoří tak, jako by generální kapitula neměla, co dalšího říct, jako by biskup Fellay sám mohl „normalizovat“ zbytek. Uvědomuje si všech čtyřicet budoucích účastníků červencové kapituly, jak Menzingen hovoří? Souhlasí?
Za druhé, P. Thouvent tvrdí, že – pouze? – biskup Fellay je zodpovědný za vztahy mezi katolickou Tradicí a Svatým stolcem. Nepochybně takto by Řím i biskup Fellay rádi viděli situaci, aby mohl Řím posbírat celou „Tradici“ na jeden zátah a biskup Fellay mohl rozšířit své impérium. „Tradice“ je ale různorodý a heterogenní soubor náboženských společenství a komunit, která určitě nechtějí být všechna posbírána koncilním Římem, nebo být vedená biskupem Fellayem. Z tohoto důvodu arcibiskup Lefebvre opakovaně odmítal být nazýván hlavou katolické Tradice. Biskup Fellay i jeho sekretář však hrají hru koncilního Říma.
A za třetí, jestliže arcibiskup v době [biskupských] svěcení v roce 1988 trval na tom, že pouze on kontroluje vztahy Bratrstva s Římem, bylo to proto, že věděl, že mladí spolupracovníci kolem něj nejsou pro lstivé Římany rovnocenným soupeřem, jak jsme ke své škodě viděli po jeho smrti v roce 1991. Nebylo to proto, že by věřil ve strukturu Bratrstva, že obdařil jeho generálního představeného zvláštní milostí utkávat se s koncilními Římany. Chtějí-li se lidé mýlit, není to nutně struktura, která je zachrání. Co však mohl arcibiskup dělat? Jednoho dne musel umřít!
Čtenáři, znáte-li nějakého účastníka červencové kapituly, zeptejte se ho, jestli ví, co generální sekretář říká!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof