středa 18. dubna 2018

P. Berry: Satanova církev (1927)


P. Berry: Satanova církev (1927)
Poznámka REX!: Tento zajímavý komentář napsal P. Sylvester Berry ve své knize The Church of Christ: An Apologetic and Dogmatic Treatise v roce 1927.
***
Výsledek obrázku
Povstanou nepraví Mesiáši a nepraví proroci a budou činiti veliké zázraky a divy, takže by i vyvolené svedli v blud, kdyby bylo možno.“ (Mt XXIV, 24)
Kristus zde varuje věřící před divy, které budou Satanovi zmocněnci činit ve dnech Antikrista, aby je oklamali, je-li to možné. Takové divy nejsou zázraky, ale jak říká sv. Pavel „podvodné divy a zázraky“. Samo toto varování ze strany Našeho Pána předem předpokládá moc zázraků v Církvi, protože jinak by neexistoval důvod, aby se Satan pokoušel o takové padělky. Nemohou být žádné padělané peníze tam, kde neexistují žádné ryzí peníze, které by se padělaly. Proroctví Apokalypsy ukazují, že Satan bude napodobovat Kristovu Církev, aby oklamal lidstvo; ustanoví církev Satanovu v opozici vůči Církvi Kristově. Antikrist převezme roli Spasitele; jeho prorok bude hrát roli papeže a budou existovat napodobeniny svátostí Církve. Také budou existovat podvodné zázraky v napodobení zázraků konaných v Církvi (srov. zde).
Zdroj: P. Sylvester Berry, The Church of Christ: An Apologetic and Dogmatic Treatise, B. Herder Book Co., 1927, str. 119
Překlad: D. Grof