úterý 2. ledna 2018

Komentář Eleison DXLVI – Důležitost kultury - II (2017)


Komentář Eleison DXLVI – Důležitost kultury - II (2017)
(546)
30. prosince 2017
DŮLEŽITOST KULTURY - II
Vraťme se znovu k prezidentovi Ruska, Vladimíru Putinovi, pro trochu politicky nekorektního zdravého rozumu ohledně pojetí „kultury“, jíž pojímá v jejím nejširším, ale reálném smyslu jako hodnoty, standardy a způsob života různých národů na národní i mezinárodní úrovni. Nepřátelé lidí a Boha chtějí homogenizovat všechny národy do globální kaše, jíž bude jejich Antikrist o to snadněji vládnout v celosvětové tyranii, o níž oni sní. Všemohoucí Bůh naopak ustavuje udivující různorodost ve Svém Stvoření, protože uspořádaná různorodost stvoření nejlépe odráží Jeho vlastní plnost bytí. Avšak jakákoliv uspořádaná různorodost znamená vyšší a nižší, jinak řečeno nerovnost. Proto Jeho nepřátelé chtějí vše srovnat na jednu úroveň ve jménu rovnosti – „volnost, rovnost, bratrství“, například. Katolíci naopak musí chtít, aby všechna stvoření byla tak různorodá a tak nerovná, jak jejich Stvořitel zamýšlel, aby byla. Putin je na straně Všemohoucího Boha.
Takto hovořil k mezinárodní skupině mládeže, která navštívila 19. Světový festival mládeže a studenstva konaný v Soči v Rusku letos v říjnu. Viz zde. 
Indie, náš soused vlevo, má celkový počet obyvatel 1,2 miliardy a Čína má počet obyvatel 1,5 miliardy. Pokud jde o Spojené státy, ty nadále přijímají víc a víc imigrantů, a pokud to chápu, jejich bílá křesťanská populace se v poslední době stala menšinou, méně než 50% celkového počtu obyvatelstva USA. Co chci říct je, že svět prochází dramatickou, globální změnou. Neříkám, že je to dobře nebo špatně, jen že se globální změny odehrávají.
Řekli jste, že Rusko je obrovské území – skutečně. Ale od jeho západních po východní hranice to je euroasijský prostor. Pokud jde o kulturu, dokonce i jazyk, jazykovou skupinu a historii, je to vše nepochybně evropský prostor potud, že je obýván lidmi evropské kultury. To říkám proto, že je to to, co musíme zachovat, jestliže máme ve světě zůstat významným centrem – a nemyslím to ve vojenském smyslu nebo v jakémkoliv jiném takovém smyslu. Neměli bychom rozdělovat národy podle jejich etnicity a neměli bychom se dívat zpět do historie a přemýšlet, řekněme, o válce mezi Francií a Ruskem v letech 1812 až 1814, spíše bychom se měli dívat do budoucnosti na způsoby, jak vybudovat společnou budoucnost a následovat společnou cestu.
Takto můžeme zachovat Rusko a jeho lid jako globální centrum, které je významné pro vztahy s asijskými zeměmi a americkým kontinentem. Jestliže nedokážeme zachovat Rusko, bude rozděleno na malé kvazinárodní sdružení států, které nakonec ztratí svůj význam jako nezávislá centra v globálním smyslu. Jestliže zachováme Rusko, bude to také velká výhoda pro rozvoj celého lidstva, protože Rusko je velkou částí globální kultury a musí být zajisté zachováno.
Skutečně. Vůdčí částí kultury lidí vždy byla jejich literatura, vizuální umění a hudba, protože lidé všech dob a na všech místech mají zvláště potřebu příběhů, obrazů a hudby, aby vyjádřili a sdíleli to, co se děje v jejich nitru. Proto jsou divadlo a film, které mohou kombinovat všechny tři tyto věci, tak vlivné. Dnes zvláště film. V literatuře se Rusko chlubí velkým počtem světově proslulých autorů: Puškin, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov, Solženicyn atd.; v hudbě Čajkovskij, Rimskij-Korsakov atd.; ve filmu Ejzenštejn a Tarkovskij mají mezinárodní reputaci. Putin má pravdu – s ruskými dlouhými zimami a hlubokými mysliteli má jeho země mnoho čím přispět ke světové kultuře, co je mnohem nadřazenější hromadě demokratického odpadu vyjadřujícího v současnosti to, co se děje v nitru lidí.
Modlete se za Putina, aby nebyl zavražděn, protože nepřátelé Boží jej nenávidí, nikoliv bezdůvodně – vede svou zemi k zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, což oddálí, alespoň na čas, Antikrista. Kéž jej Ona chrání.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof