pondělí 29. ledna 2018

Komentář Eleison DL – Mozart v Broadstairs (2018)

 
Komentář Eleison DL – Mozart v Broadstairs (2018)
(550)
27. ledna 2018
MOZART V BROADSTAIRS
Mezi 18h v pátek večer 23. února a polednem v neděli 25. února se bude v Domě Královny mučedníků v Broadstairs konat skromný hudební víkend prezentující výlučně hudbu proslulého rakouského skladatele konce 18. století, Wolfganga Amadea Mozarta (1756-1791). Proč hudba, když se stejný čas a úsilí mohlo strávit něčím více přímo náboženským? A proč konkrétně Mozart?
Proč hudba? Protože hudba je darem Boha světu, který stvořil, vyjádřením harmonie uprostřed Jeho vesmíru, jíž všechny živoucí členové tohoto vesmíru odpovídají, nejen andělé a lidé, ale svým vlastním způsobem dokonce i zvířata a rostliny. Pokud jde o rostliny, výzkumníci v Coloradu v USA jednou vytvořili čtyři krabice s identickým světlem, vzduchem, vlhkostí, půdou a rostlinami ve všech čtyřech, a do tří z nich zavedli gregoriánský chorál či klasickou hudbu nebo rock, zatímco čtvrtou ponechali v tichu. S rockem rostlina vyrostla, ale chřadla, s chorálem vzkvétala, s klasickou hudbou a tichem byl výsledek něčím mezi. Co se týká zvířat, mnozí chovatelé krav zavádějí do svých kravských stání v době dojení klidnou hudbu, aby zvýšili dojivost, stejně jako supermarkety zavádějí klidnou hudbu, aby zvýšili nákupy ze strany zákazníků. Překvapivé? Stvořil nás Bůh a ne my sami sebe (Ž IC, 3), jsme Jeho stvoření s harmonickou rolí, kterou nám naplánoval, abychom ji hráli v Jeho vesmíru jako celku.
Pro lidi je hudba vrcholným Bohem daným jazykem přístupu k této Boží harmonii, dokonce, i když jako Brahms, člověk nevěří v žádného Boha. Hudba je proto lidem přirozená a má na ně velký dobrý či špatný mravní vliv. Jako se Matka Církev uchyluje k chorálu a polyfonii, aby pozvedala duše k nebi, tak ďábel používá rock a všechny druhy moderní hudby, aby uvrhl duše do pekla. „Řekni mi, jaká je tvoje hudba, a já ti řeknu, kdo jsi,“ říká rčení. Skoro každý člověk má v sobě nějakou hudbu, a běda tomu, kdo nemá – Shakespeare říká (Kupec benátský V, 1) –
„Muž, v němžto není hudby, nepohnut
jenž bývá sladkých zvuků snoubením,
 jest schopen zrady, svodů, loupeže…
…nechtěj mu důvěřiti. – Hudbu slyš!“
[Český překlad: Josef Jiří Kolár, 1859]
Řeklo by se, že člověk, který v sobě nemá žádnou hudbu, je nedůvěryhodný, protože je v nesouladu s Bohem.
A moderní svět je v nesouladu s Bohem, což odpovídá ubohému zvuku, který se dnes tak často vydává za hudbu, který však přesto lidé milují, protože hudba je člověku tak přirozená a jde tak hluboko do jeho duše. A tento ošklivý hluk je tím, co je v duši bezpočtu lidí kolem nás, a skrze ně to může mít dopad na nás a odvádět nás od Boha, jestliže je to necháme dělat. Tato otázka je nakonec náboženská. Cokoliv hluboce lidského má vztah k Bohu a hudba je jistě hluboce lidská.
Na druhou stranu Mozart patřil do mnohem duševně zdravějšího světa, než je ten náš, a jeho hudba odpovídá zvláštní chvíli harmonie a rovnováhy mezi starým řádem a moderním citovým vzrušením. Mozart je hudebníkem hudebníků. Zde je několik svědectví od slavných hudebníků – Čajkovskij řekl: „Nacházím útěchu a klid v Mozartově hudbě. V ní vyjadřuje onu radost života, jež byla částí jeho zdravého a blahodárného temperamentu.“ Schubert řekl: „Jaký obraz lepšího světa jsi nám dal, ó Mozarte!“ Gounod řekl: „Mozarte, štědré nebe ti dalo vše, půvab a sílu, hojnost i umírněnost, dokonalou rovnováhu.“ Brahms řekl: „Je skutečným potěšením vidět hudbu tak jasnou a spontánní, vyjádřenou s odpovídající lehkostí a půvabem.“
Mozart napsal všechny druhy hudby, ale vynikající jsou jeho opery a klavírní koncerty. V Broadstairs nemůžeme zvládnout opery, ale John Sullivan, který zde zahrál polovinu Beethovenových sonát v roce 2016, může snadno zvládnout podobný počin s Mozartovými klavírními koncerty a sonátami. Dejte nám vědět, jestli plánujete přijet, abychom měli představu o počtech. Nekupují se žádné lístky. Mozart je k nezaplacení!
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof