pondělí 22. srpna 2016

Založeno Kněžské společenství apoštolů Ježíše a Marie (2016)

 
Založeno Kněžské společenství apoštolů Ježíše a Marie (2016)
22. srpna 2016
Biskup Faure přečetl dnes ráno tento dekret o založení nové kongregace v semináři Sv. Ludvíka Grignon z Montfortu (Avrillé). Poté zasvětil SAJM Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Jméno kongregace odpovídá druhému pojmenování, o němž arcibiskup Lefebvre přemýšlel pro FSSPX.
 
Dekret o založení „Kněžského společenství apoštolů Ježíše a Marie“
Vzhledem k velice vážné krizi Církve způsobené Druhým vatikánským koncilem a jeho následnými reformami a z toho vyplývajícím stavem nouze;
vzhledem – v této době apostaze – k naléhavému stavu nouze kněží formovaných v Tradici Církve, kteří zasvěcují svůj život obnově Kristova Království, a bojují neúnavně proti liberalismu a modernismu, které v současnosti převládají mezi katolíky;
vzhledem ke zradě ducha a díla arcibiskupa Marcela Lefebvra ze strany současných autorit Bratrstva sv. Pia X.:
My, Christian Jean Michel Faure, biskup katolické Církve, vzývaje Svaté Jméno Boží, nařizujeme následující:
1)      Kněžské společenství apoštolů Ježíše a Marie je založeno jako „kněžské společenství společného života“ dle podmínek kánonu 673 Kodexu kanonického práva (1917).
2)      Sídlo Společenství je umístěno v 1 Chemin de la Petite Garde, 49240 Avrillé, Francie.
3)      Schvalujeme a potvrzujeme Stanovy Společenství.
Naléhavě vyprošujeme Boží požehnání tomuto Kněžskému společenství, aby dosáhlo svého základního cíle, kterým je formování svatých kněží.
Dáno v Avrillé 22. srpna 2016 na svátek Neposkvrněného Srdce Panny Marie.
+ Christian Jean Michel Faure, biskup katolické Církve
***
Od Druhého vatikánského koncilu na svatou mešní Oběť, katolickou nauku a všechen život v Církvi útočí liberální a modernistická hierarchie. Protože má katolické kněžstvo základní povinnost bojovat proti liberalismu a modernismu při obraně porušených Božích práv, odmítá Společenství veškerou možnost kanonické regularizace skrze dvoustrannou dohodu, jednostranné uznání, nebo jakýmkoliv jiným způsobem, dokud se katolická hierarchie nevrátí k Tradici Církve.“ (Stanovy, II, 5)
Zdroj: Non Possumus
Překlad: D. Grof