středa 13. července 2016

Budoucí vyhlídky (2016)

 
Budoucí vyhlídky (2016)
Moji drazí věřící,
během posledních několika týdnů a měsíců vzrostly spekulace ohledně vyhlídek na bezprostřední oznámení dohody mezi Bratrstvem sv. Pia X. a Vatikánem. Na obou stranách byla prohlášení a články, které ukazovaly na tento závěr – není kouře bez ohně, jak říkáme. Vyšší představení Bratrstva se sešli 25.-28. června v Écône, aby prodiskutovali poslední nabídku kanonického statutu a struktury pro Tradici. To bylo po mnoho let cílem představených a tím, co rozhovory mezi Bratrstvem a různými oficiálními představiteli Vatikánu vždy měly za svůj konečný úkol a cíl. Toto setkání mělo jako svůj závěrečný výsledek nikoliv ohlášení dohody s modernistickým Římem, ale namísto toho krátké prohlášení, které se zdá ukazovat na konec rozhovorů a naděje na jakékoliv „smíření“ s římskými autoritami v blízké budoucnosti [viz krátké prohlášení ve čtyřech bodech, datované 29.6.2016, zde].
Nenechme se oklamat zdáním, ačkoliv se toto prohlášení čte dosti dobře jako neústupný jazyk za starých dobrých časů. Prvořadým účelem Bratrstva je formování kněží a věrnost dvoutisícileté tradici Církve; Církev se nachází v situaci vážného stavu nouze a krize tak závažné, že je apoštolát Bratrstva ospravedlněný a nutný; zmatení a omyly plynoucí z této krize jsou podporovány „velkým množstvím duchovních včetně samotného papeže“. Bratrstvo se musí modlit a činit pokání za papeže, „aby měl sílu hlásat katolickou víru a mravy v jejich celosti. Tím způsobem uspíší vítězství Neposkvrněného Srdce Panny Marie, jež si vroucně přejeme, když se blížíme stému výročí zjevení ve Fatimě.“ Je zde také zmínka o mottu sv. Pia X. obnovit vše v Kristu a společenskou vládu Našeho Pána; „Bratrstvo sv. Pia X. zamýšlí znásobit své úsilí ustavit a šířit, za pomoci prostředků, jež mu Boží Prozřetelnost dává, společenskou vládu Našeho Pána Ježíše Krista.“
Jen pro případ, že by měl někdo jakékoliv pochyby, že rozhovory nepokračují, vatikánský mluvčí ohlásil, že dveře jsou stále otevřené pro další vyjednávání, a na svěceních v Zaitzkofenu biskup Fellay vyjasnil, že rozhovory pokračují. Možná po celou dobu existoval plán vydat takové prohlášení, se schválením nových pánů v Římě, aby se pacifikovali a uspokojili duchovní i laici, kteří jsou stále znepokojení vyhlídkou na dohodu. Toto prohlášení vyznívá jako by bylo od Bratrstva ve starých časech, existuje však důležitý rozdíl; jak může v kontextu „krize Církve“ a chaosu a zmatení po Druhém vatikánském koncilu Bratrstvo pracovat k znovuustavení společenské vlády Našeho Pána a kralování Krista? Modernisté a odpadlíci ve vedení v Římě nedovolí, aby se událo, protože to bude znamenat selhání všech jejich velkých plánů na ekumenické světové náboženství a přijetí zkrachovalého experimentu Druhého vatikánského koncilu. Já ten dokument čtu jako manifest politické strany, která nejspíš nemůže naplnit jakékoliv své sliby.
Obecně se mluví o tom, že dohoda bude zahrnovat poskytnutí nového biskupa (vybraného z Bratrstva), tento biskup však bude muset být schválen Římem. Je jisté, že takový biskup bude muset být z liberálního křídla Bratrstva a proto bude v budoucnu přístupný uskutečňování přání Říma. Jinak řečeno, jestliže se tohoto bodu dosáhne a až se jej dosáhne, vše bude dokonáno, Bratrstvo a Tradice bezpodmínečně kapitulují a dílo posledních padesáti let bude zničeno. Arcibiskup Lefebvre perfektně chápal, co bylo v květnu 1988 v sázce, a vysvětil čtyři biskupské nástupce, aby ochránil Tradici před vměšováním Říma. Pokud biskup Fellay nevysvětí více biskupů pro katolickou budoucnost, Bratrstvo sv. Pia X. jaké bylo a vzkvétalo za arcibiskupa, přestane existovat. Čas už se začal odpočítávat. My všichni se můžeme legitimně zeptat: existuje mezi duchovními Bratrstva ještě nějaká vůle odporovat? Všichni doufejme a modleme se, že existuje.
S úctou v Ježíši a Marii
P. Brendan King
Zdroj: St. Gregory´s News, červenec 2016
Překlad: D. Grof