neděle 24. dubna 2016

Prohlášení P. Schmidbergera (2016)


Prohlášení P. Schmidbergera (2016)
Prohlášení P. Schmidbergera k „Úvahám o Církvi a postavení Bratrstva v rámci ní“ z 19. února 2016
15. dubna 2016
1. Dokument „Úvahy o Církvi a postavení Bratrstva v rámci ní jsem napsal já sám, ze své vlastní iniciativy, aniž by mě kdokoliv ponoukal, nutil mě nebo mi to nařizoval. Reprezentuje mé vlastní myšlenky a je čistě privátní záležitostí.
2. Byl sdílen s malým okruhem lidí, celkově devíti lidí: generálním představeným a jedním dalším biskupem Bratrstva, jinými kněžími semináře v Zaitzkofenu a nejmenovaným laikem. Nebyl ukázán seminaristům, ani kněžím semináře, kteří neměli žádné povědomí o jeho obsahu. Podobně nebyl vytvořen žádný překlad v jakémkoliv jiném jazyce, nebyl zvažován či autorizován. Nepřebírám žádnou odpovědnost za tento dokument na internetu.
3. Přirozeně přebírám odpovědnost za poznámky, které jsem učinil, a považuji je za relevantní v současné situaci v Církvi a Bratrstvu. V tom ostatním, nezakazuji si ani myslet, ani cítit s Církví [Sentire cum Ecclesia].
Zaitzkofen, 15. dubna 2016  
P. Franz Schmidberger
ředitel
 
Zdroj: TradiNews
Překlad: D. Grof