sobota 16. dubna 2016

Komentář Eleison CDLVII – Mylná vize (2016)Komentář Eleison CDLVII – Mylná vize (2016)
(457)
16. dubna 2016
MYLNÁ VIZE
P. Franz Schmidberger, bývalý generální představený Bratrstva sv. Pia X. od roku 1982 do roku 1994 a současný rektor německého semináře Bratrstva v Zaitzkofenu v Bavorsku, dal nedávno do oběhu „Úvahy o Církvi a o pozici Bratrstva v rámci Církve“. Na třech stránkách neústupně prosazujících, aby Bratrstvo přijalo od papeže Františka personální prelaturu, která by Bratrstvo přivedla zpět do oficiální Církve pod papežem, ukazuje P. Schmidberger velmi nedostatečné chápání problému v koncilním Římě a sotva zmiňuje Druhý vatikánský koncil.
Začíná tím, že představuje katolickou Církev jako obsahující lidské a omylné prvky, které vyžadovaly, aby arcibiskup Lefebvre v roce 1979 založil FSSPX k záchraně kněžství, mše a společenské Vlády Krista Krále. V roce 1975 bylo FSSPX odsouzeno oficiální Církví, ale vzkvétalo. Vysvěcení čtyř biskupů Bratrstva v roce 1988 ukázalo rozpor mezi Římem a FSSPX, ale arcibiskup, poté stejně jako předtím, stále usiloval o řešení. Od roku 2000, poctiví či nepoctiví Římané, také usilují o řešení. Nyní v roce 2016 zmírňují své požadavky vůči FSSPX, aby přijalo koncil a novou mši.
KOMENTÁŘ: Toto je poměrně povrchní pohled na naprosto radikální útok vyvolaný proti Víře a Pravdě samotné zednářskými duchovními během Druhého vatikánského koncilu a po něm. P. Schmidberger vidí pouze pomýlené římské duchovní, jejichž návratu ke katolickým smyslům lze vážně napomoci, pokud jen bude FSSPX oficiálně uznáno. Má nějakou představu o onom malomocenství modernistické mysli, jež FSSPX spíše chytne, než vyléčí, jestliže se dá dohromady s těmito Římany?
Za druhé, P. Schmidberger prezentuje půltuctu argumentů ve prospěch přijetí personální prelatury. FSSPX musí znovu získat normálnost. Nesmí skrze svůj současný „exil“ ztratit smysl Církve. Dveře v Římě by se otevřely. FSSPX naléhavě potřebuje povolení Říma vysvětit více biskupů. Dobrým znamením je znepokojení některých modernistů při vyhlídce na normalizaci FSSPX. A nakonec, jak jinak může být současná krize Církve vyřešena, než tím, že FSSPX vyjde ze svého „exilu“ a obrátí Římany?
KOMENTÁŘ: FSSPX obrátí tyto Římany? Jaká iluze! P. Schmidberger opět nemá prakticky žádnou představu o hluboké zvrácenosti modernismu, proti němuž je. Není „normální“, aby se katolíci podrobili modernistům. „Exil“ nemusí znamenat ztrátu smyslu Církve. Žádné důležité dveře by se v Římě neotevřely. Víra nepotřebuje biskupy schválené modernisty. Jacíkoliv znepokojení modernisté jsou naivní – opravdoví modernisté vědí, že obrátí Bratrstvo a nikoliv naopak, jakmile budou moci sklapnout past. A nakonec, Církevní krize jistě nebude vyřešena tím, že se pošetilé FSSPX připojí k Římu, ale pouze Bohem, jehož ruka není krátká na spasení (Isaiáš LIX, 1).
Nakonec P. Schmidberger odpovídá na některé námitky: Papež František možná není dobrým papežem, má však jurisdikci normalizovat FSSPX. Na názoru „Odporu“ nezáleží, protože nemá žádný smysl Církve a je rozdělený. FSSPX nebude umlčeno, protože Řím jej „přijme jaké je“ (iluze), ani neztratí svou identitu, protože s Boží pomocí obrátí Řím (iluze). Ani neselže ve vzdorování, jako selhaly všechny tradiční kongregace, které se daly dohromady s Římem, protože je to Řím, který úpěnlivě prosí, zatímco FSSPX si volí (iluze), a protože FSSPX má vzdorující biskupy (iluze), a protože mu bude dána personální prelatura (aby jej přivedla pod modernisty).
KOMENTÁŘ: Jinak řečeno, římská past bude lemovaná vycpávkami. Jaká řada iluzí! Ubohé FSSPX! Modleme se za záchranu čehokoliv, co z něj ještě může být zachráněno.
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof