pátek 3. října 2014

Nová nezávislá kaple v Irsku (2014)


Nová nezávislá kaple v Irsku (2014)
 
Poznámka autora blogu: Od přátel v Irsku přišla zpráva, kterou s velkou radostí přetiskuji i proto, že jsem byl zhruba před rokem přítomen zahájení prací a osobně znám skvělého kněze, který v této kapli slouží, majitele kaple i místní farníky.
V neděli 28. září 2014 Msgr. Richard Williamson laskavě vysvětil Kapli Naší Paní Bolestné v hrabství Longford v Irské republice. Jde o nezávislou tradičně katolickou kapli, jejíž vybudování trvalo jen o něco více než rok a jejímž cílem je hájit, zachovávat a vydávat svědectví katolické Víry v linii s šlechetností ducha a nezdolnou odvahou arcibiskupa Lefebvra.
Za přítomnosti 100 věřících ze čtyř provincií Irska zazpíval mši svatou Msgr. Williamson spolu s chórem vedeným P. Craigem Bufém, který v kapli v současnosti slouží každý měsíc. Po obřadu následovala velmi působivá přednáška, která názorně ukázala bídný stav Církve i světa – vyžadující, jak řekl Msgr. Williamson, v této mimořádné době heroický příklad věrnosti Našemu Pánu a Spasiteli Ježíši Kristu.
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Překlad: D. Grof