sobota 6. září 2014

Komentář Eleison CCCLXXIII – Donoso Cortés I (2014)


Komentář Eleison CCCLXXIII – Donoso Cortés I (2014)
(373)
6. září 2014
DONOSO CORTÉS I
Jedním z nejdůležitějších katolických dogmat je dogma o prvotním hříchu, kterým všechny lidské bytosti (s výjimkou Našeho Pána a jeho Matky) mají od narození těžce zjizvenou přirozenost skrze naší tajuplnou soudržnost s Adamem, otcem všeho lidstva, když s Evou upadl do prvního ze všech lidských hříchů v rajské zahradě. Samozřejmě je dnes pro většinu lidí tento pád jen pohádkou nebo mytologií a proto vybudovali Disneyworld všude kolem nás. Katolíci v zásadě věří v prvotní hřích, ale Disneyworld je tak svůdný, že prvotní hřích mnozí v praxi sotva berou vážně. Konec konců to nhení phěkné věřit, že jsme všichni hříšníci. My všichni phlaveme v lásce, lásce, lásce!
Člověkem, který však velice jasně viděl prvotní hřích v akci, byl španělský šlechtic, spisovatel a diplomat, Donoso Cortés (1808-1853). Jeho život pokrýval onu první polovinu 19. století, kdy v důsledku Francouzské revoluce (1789) Evropa pomalu ale jistě nahrazovala starý křesťanský řád („ancien régime“) židozednářským novým světovým řádem. Navenek byl starý řád vrácen zpět na místo po Vídeňském kongresu (1815), ale vnitřně to vůbec nebylo totéž jako předtím, protože myšlení lidí nyní spočívalo na zcela jiných základech, liberálních základech, zvláště na odluce Církve a státu. Když Donoso v mladém věku vstoupil do španělské politiky, prohlásil se za liberála, když však viděl působení revolučních idejí v praxi, stával se čím dál konzervativnějším, až v roce 1847 konvertoval ke starobylému katolickému náboženství Španělska. Od té doby až do jeho předčasné smrti jeho psaná a mluvená slova nesla celou Evropou jeho prorockou katolickou analýzu radikálních moderních omylů vytvářejících nový světový řád.
V pozadí všech těchto chyb rozpoznal dvě: popření nadpřirozeného zájmu Boha o své stvoření a popření prvotního hříchu. Z Donosova Dopisu kardinálovi Fornarimu (1852) pocházejí dva následující odstavce, které s prvotním hříchem pojí vzestup demokracie a oslabení Církve (překlad zde je z francouzského překladu):
„Není-li světlo lidského rozumu nijak zatemněno, je jeho světlo dostatečné, aby bez potřeby Víry objevilo pravdu. Není-li Víra potřeba, je lidský rozum svrchovaný a nezávislý. Vývoj pravdy pak závisí na vývoji rozumu, který závisí na užívání rozumu; takové užívání se projevuje v diskuzi; proto diskuze představuje skutečný základní zákon moderních společností, jedinečný tavící kotlík, v němž jsou procesem tavení pravdy extrahovány od omylů. Z tohoto principu diskuze vyplývá svoboda tisku, nedotknutelnost svobody projevu a skutečná svrchovanost rozhodovacích shromáždění.“
Donoso pokračuje obdobnou diagnostikou důsledků předpokladu, že vůle člověka je osvobozená od prvotního hříchu: „Není-li vůle člověka nemocná, pak on nepotřebuje nic z nadpřirozené pomoci milosti, aby konal dobro, její sklon postačuje: jestliže nepotřebuje žádnou milost, pak se obejde bez modlitby a svátostí, které ji [milost] poskytují.“ Není-li potřeba modlitba, je zbytečná, a stejně tak i rozjímání a rozjímavé řeholní řády, které dle očekávání vymizí. Nepotřebuje-li člověk žádné svátosti, pak nemá žádnou potřebu kněží, aby je poskytovali, a jsou dle očekávání zakázáni. A opovržení kněžstvím má všude za následek opovržení Církví, což na všech místech ústí v opovržení Bohem.
Z takových mylných principů Donoso Cortés předpovídal bezpříkladnou pohromu ve velmi blízké budoucnosti. Ve skutečnosti se opožďuje o více než 150 let, ale jak dlouho ještě?
Kyrie Eleison
Zdroj: http://www.dinoscopus.org     
Překlad: D. Grof