pondělí 13. května 2013

Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCIV (2013)


Biskup Williamson – Komentář Eleison CCCIV (2013)
(304)
11. května 2013
DALŠÍ POVZBUZENÍ
Novinky z týdenní návštěvy Německa, Francie a Švýcarska jsou povzbudivé. Jistí vůdcové by udělali dobře, kdyby si vzpomněli na slavná slova Abrahama Lincolna: „Můžete klamat některé lidi po celý čas, všechny lidi po nějaký čas, ale ne všechny po celý čas.“ Méně lidí se nechává klamat po celý čas tím, co se děje v Novobratrstvu sv. Pia X.
Cesta začala v Německu, kde se někteří lidé obávali, že bych se mohl dostat do potíží, po čtyři dny jsem však nebyl nijak obtěžován. Jeden dobrý mladý laik mě nabral na ohromném frankfurtském železničním nádraží a odvezl mě na sever do Brilon Waldu, abych se setkal s půltuctem sester karmelitánek, které se staly proslulými po celém světě katolické Tradice, protože se kvůli všem správným důvodům oddělily od FSSPX v jeho současném stavu. Mají jasné myšlení, jsou pevné a šťastné. Jak mi řekla Matka představená, jejich největším žalem je, že po více než 20 let s nimi žádná novicka nevytrvala. Sestry karmelitánky nejsou vypovězeny ze svého současného kláštera, jak jsme se obávali, doufají však, že se přesunou na jih kvůli větší místní podpoře. Kéž je s nimi Bůh. Jejich modlitby jsou drahocenné pro nás všechny.
Pak jsem byl zavezen zpět na jih od Frankfurtu, abych pronesl řeč na soukromém setkání nějakých dvou tuctů dospělých, povětšinou mužů, ve venkovském prostředí. Odpoledne pozorně poslouchali důkladný rozbor pozadí krize Nového světového pořádku a Novocírkve a následujícího rána prezentaci o stěžejních problémech Novobratrstva. Padlo množství dobrých dotazů a došlo na pořádnou porci veselého zpěvu těchto Beethovenových krajanů. Jarní ptáci v německých lesích měli velkou konkurenci!
Ještě více na jihu, v Mnichově, jsem se setkal se starým přítelem a dvěma právníky, kteří se za mě postaví při mém pátém soudním řízení pro popírání holocaustu, které se bude konat v září v Řezně. Jsou si velmi dobře vědomi, že národní politici učiní spravedlivý rozsudek na regionální úrovni v podstatě nemožným, oni však udělají, co budou moci. Právě proto, že šest milionů slouží v mnoha myslích jako náhradní Mesiáš, nemám žádné skrupule platit tyto právníky z peněz Iniciativy sv. Marcela, její fondy se však začínají tenčit. Děkuji vám za všechnu a jakoukoliv pomoc.
Pak do Černého lesa v jihozápadním Německu, kde je další společenství půltuctu sester, stejně šťastných a pevných v nenásledování současného mylného směřování FSSPX. Byly založeny v roce 1988 a nedávno dostavěly a vyzdobily nádhernou kapli s nějakými dvěma tucty chórových lavic „jako znamením naděje“, řekl mi jejich kaplan. Děvčata, pokud si myslíte, že máte povolání, zde jsou dva pevně protimoderní kláštery v Německu, které můžete vyzkoušet.
Nakonec jedna noc ve Švýcarsku blízko Écône, aniž by o tom kdo věděl, a kde se mohli dozvědět až později, že jsem projížděl kolem, abych se setkal se skupinou dobrých laiků. A jedna noc v Paříži, kde jsem se ke svému potěšení dozvěděl, že mnozí kněží FSSPX ve Francii ztratili všechnu důvěru v současné vedení FSSPX. Buďme trpěliví. Všemohoucího Boha neoklame nikdo z nás.
Další povinnost mám 19. května v Londýně, kde bych měl promluvit k Britským přátelům Palestiny o Hamletovi. Proč? V této hře Shakespeare bolestně běduje nad ztrátou duše Anglie. Kdyby byla Anglie ještě katolická, nejen Palestině, ale celému světu by se dařilo lépe. 
Kyrie Eleison
Překlad: D. Grof